What's New, Pussycat?

✛  Monkey See Monkey Use, velký nástěnný kalendář
✛  Book of Stories Vol. 3, další příběhy z hodin Bee's Knees
✛  awesome stickers & psych-out cards
IN THE PIPELINE:  Book of English Vol. 2, Bos 4+5

The Books


✛ Groundwork: jediná učebnice anglické gramatiky, kterou potřebujete
✛ Books of Stories: příběhy plné skvělé angličtiny, pro studenty i učitele
Na dalších knihách se pracuje. I mean, duh.

The Sound & The Fury

✛ nahrávky z hodin Bee's Knees
✛ překladové testy na mobil
✛ interaktivní doplňovačky na webu
✛ plus další cvičení a audio verze příběhů

Other Links / Kýho čerta

Spousta dalšího materiálu je roztroušena po všemožných stránkách a není v mých silách jej ve zbytku svého života sesbírat a utřídit.

Mission Statement

Let's get one thing cleared up right now. The way I teach English is not for everyone. In fact, most people won't go anywhere near it. But that's fine. Most people are wrong about most things. I know what I'm doing—I'm just too old to run around trying to get people on board who don't want or belong on board. This is how I think English needs to be taught—take it or leave it. So.