Úrovně

ABSOLUTE BEGINNERS / ÚPLNÍ ZAČÁTEČNÍCI
Nope. Nevedeme.

FALSE BEGINNERS / FALEŠNÍ ZAČÁTEČNÍCI
Neboli ti z Vás, kteří již několikrát začínali, ale nikdy to - pochopitelně nikoli vlastní vinou - nikam nedotáhli. Pozor, předpokládá se ochota v hodinách souvisle delší dobu mluvit (ve dvojicích, nikoli před třídou), nebo se o to aspoň poctivě snažit. Na cvičení na předpřítomný čas u nás nehrajeme.
CÍL: Napravení pokřivených základních znalostí. Přechod do stavu, kdy jste schopni delší komunikace - sice pomaleji, ale s určitou jistotou v oblasti gramatiky a slovní zásoby.

UPPER INTERMEDIATE / STŘEDNĚ POKROČILÍ
Domluvíte se, i když to někdy hapruje. Základní gramatika je vám víceméně jasná (nebo si to aspoň myslíte), nicméně potřebujete pokročit dále.
CÍL: Otevření oči vůči kruté realitě.

ADVANCED (UBERSTUDENT) / POKROČILÍ (HUJEŘI)
Domluvíte se víceméně bez problémů, ale pořád cítíte, že to není úplně to pravé ořechové.
CÍL: Směle kupředu k pravému ořechovému.

Chcete-li si svoje znalosti ověřit překladovým testem, klikněte sem. A buďte k sobě shovívaví.

Pokud zjistíte, že jste na vaši vybranou úroveň moc dobří nebo moc slabí, není samozřejmě problém přejít na jinou a případně se brzy pokorně vrátit, případně spadnout ještě níže než jste původně byli. Smyslem kursu není nacpat vás do nesmyslných skupin, přinutit ke koupi připitomělých učebnic a spustit bezduché procházení primitivních cvičení na irelevantní gramatiku. Cílem je vylepšit vaši angličtinu.