division bells /2/ hallelujah, here it comes

Dlouho slibované rozřazovací testy jsou zde. Nyní si můžete ověřit, jak na tom skutečně jste se znalostí anglické gramatiky. Čeká vás totiž test bez nápovědy. Už žádné “cvičení na předpřítomný čas.” Žádné “doplňte chybějící předložku”. Žádné “vyberte jednu ze tří možností”. a žádné “změňte tuto větu tak aby začínala slovem despite.” Jinými slovy, žádné rozmazlování.

Předem podotýkám, že mezi znalostí gramatiky nějakého jazyka a schopností tento jazyk skutečně používat zeje velmi často hluboká propast, a to v obou směrech. Navrátilec z tříletého pobytu ve Spojených státech konverzuje zcela bez problémů, ale u gramatického testu může klidně vyhořet. Hloubavý student může naopak několik let ležet zahloubán v hromadách gramatických příruček, diplomů z anglických olympiád a certifikátů, ale při nečekaném setkání s rodilým mluvčím totálně zkoprní a nevypraví ze sebe ani slovo.

Dobrý student angličtiny musí dělat pokroky na obou frontách. Bez zvládnutí gramatiky nedosáhnete v aktivním užívání angličtiny žádného velkého pokroku, maximálně ze sebe tytéž primitivní obraty a spojení chrlíte rychleji a rychleji. Na druhé straně, prohrabávat se poučkami a testy bez toho, že byste tyto obraty sami občas spontánně použili v konverzaci nebo v písemném projevu, je podobně nanicovaté. Způsoby, jak skloubit tyto dva světy, jsem na těchto stránkách nastínil již při několika příležitostech, nebudu se tedy opakovat.

V této chvíli nás, respektive vás, čeká čistě gramatický test. Níže najdete krátké a spíše náznakové popisy toho, jaké znalosti očekávám od studentů na jednotlivých úrovních. U každé úrovně se pak nachází reprezentativní test, jehož interaktivní verze vám umožní si své překlady ověřit. Postupujte zleva nebo zprava, odspodu nebo odshora, dříve nebo později se budete muset podívat pravdě do očí.

Přeju mnoho zdaru.


BEGINNERS | ZAČÁTEČNÍCI

víte kdy použít který ze základních osmi časů a nemáte větší potíže s jejich tvořením? » umíte v těchto časech tvořit otázky a zápory? » víte proč se neříká do you going a what are you say? » víte kdy použít spojení there is? » poznáte otázky na podmět a nepřímé otázky? víte kdy dát předložku na konec otázky? » víte kdy je možné tvořit vztažné věty bez vztažných zájmen a nepoužíváte what jako vztažné zájmeno? » umíte pracovat se slovesem have, tj. tvořit otázky a zápory pomocnými slovesy?

DOKÁZALI BYSTE PŘELOŽIT NÁSLEDUJÍCÍ VĚTY A OBHÁJIT SVŮJ PŘEKLAD?

» znám tě?
» od pondělka jsme se neviděli
» bude test?
» kdo tu peněženku našel?
» proč mě všichni nenávidí?
» tady není se na co dívat
» ona tu stojí celý den
» o těch penězích neříkej ani slovo
» proč jsi mi řekl, abych si lehnul?
» budu někdy šťastný?
» sem to nedávejme
» proč se tohle děje každý den?
» nikdo tě neposlouchal
» v tom zoo nebyla žádná zvířata co jsem znal
» jeden kluk co ho znám hledá byt
Pokud jste si jistí, že ano, podívejte se na následující úroveň, tedy FALSE BEGINNERS.
Pokud jste si jistí, že ne, pak jste BEGINNERS, tedy úplní začátečníci.
Pokud si nejste jistí tak ani onak, klikněte sem.
Máte dojem, že napodruhé by to šlo líp a chcete ještě jeden pokus? Pak klikněte sem.

Váš dojem z testu a co z něj vyplývá:

NAPROSTÝ PROPADÁK: POŘÁD EXISTUJE ŠANCE, ŽE JAKÉSI ZÁKLADY, NA KTERÝCH LZE STAVĚT, MÁTE. DŮKLADNĚ NASTUDUJTE KAPITOLKY V ODDÍLE GROUNDWORK A POTÉ SI PROCHÁZEJTE NEJJEDNODUŠŠÍ ZDE UVEDENÉ TESTY, DOKUD SE VÁM NAD HLAVOU NEROZZÁŘÍ, NEBO ASPOŇ NEBLIKNE, POMYSLNÁ ŽÁROVKA

NIC MOC, ALE TUŠÍM PROČ: S NEJVĚTŠÍ PRAVDĚPODOBNOSTÍ JSTE FALEŠNÝ ZAČÁTEČNÍK (FALSE BEGINNER). DOPORUČUJU DŮKLADNĚ PROČÍST KAPITOLKY UVEDENÉ V ODDÍLE GROUNDWORK, DOKUD NENABUDETE DOJMU, ŽE UŽ JSTE S TO TEST TÉTO OBTÍŽNOSTI SLOŽIT. MEZITÍM KAŽDOPÁDNĚ ZKOUŠEJTE PRÁT SE S JEDNODUŠŠÍMI DOPLŇOVAČKAMI NA STRÁNCE A PROČÍTEJTE SI TEXTY URČENÉ PRO VAŠI ÚROVEŇ

NO PROBLEM: GOOD FOR YOU. TRY THE NEXT LEVEL THEN


FALSE BEGINNERS | FALEŠNÍ ZAČÁTEČNÍCI

umíte překládat české muset pomocí have to ve všech časech i v otázkách a záporech? » znáte a umíte používat zástupné tvary can, tedy be able to a be allowed to? a říká vám něco obrat be supposed to? » víte kdy použít could, a hlavně kdy should a kdy would? » co podmínkové věty, orientujete se v nich aspoň? » umíte používat infinitiv v záporu (řekni mu ať neodchází)? » umíte nějak rozumně rozkazovat, navrhovat a žádat jinak než rozkazovacím způsobem, what about a can/could?

umíte zacházet s problematickými slovesy jako want, make, let, see, stop a hear? a co keep, mind a put? » poznáte kdy máte použít say, tell, speak, talk a call? kdy all a kdy everyone? nepletete si podobná slovesa jako look for a find, hear a listen to, see a look at a stay a stand? » víte jak se používají slovesa tell, ask a expect? » máte zažité používání stop, keep a enjoy s ing tvarem následujícího slovesa? » umíte správně používat slovesa make a let? » znáte a umíte používat problematičtější časové spojky a předložky jako until (then), while, since (a fromto), for (weeks), in (five minutes), ago, every time nebo (I’ve been here) before

DOKÁZALI BYSTE PŘELOŽIT NÁSLEDUJÍCÍ VĚTY A OBHÁJIT SVŮJ PŘEKLAD?

» nějaké řešení musí být
» opravdu chcete abychom zpívali?
» jak dlouho tohle píšeš?
» přestaň rozbíjet ty hrnky co jsem koupil
» nenuť mě řídit, budeš toho litovat
» o mě někomu z nich řekli?
» říkej mu dál Jime, mu to vadit nebude
» kdo mi dává do kapes peníze?
» řekni jí, se na nic neptá
» musí odejít i všichni ostatní
» nenechala by nikoho aby tě zranil
» co kdybych jej šel hledat?
» zeptej se jich jaké to je být starý
» vzala by sis mě kdybych byl bohatý?
» o čem mám jako mluvit?
Ano? Ne? Nevíte? Ověřte si svůj předpoklad.
Případně zkuste malinko těžší verzi.

tak na co jste přišli?
TAK TOHLE BY FAKT ASI NEŠLO: S NEJVĚTŠÍ PRAVDĚPODOBNOSTÍ JSTE FALEŠNÝ ZAČÁTEČNÍK (FALSE BEGINNER). DOPORUČUJU DŮKLADNĚ PROČÍST KAPITOLKY UVEDENÉ V ODDÍLE GROUNDWORK, DOKUD NENABUDETE ZNALOSTÍ POTŘEBNÝCH KE SLOŽENÍ TESTU, KTERÝ MÁTE ZA SEBOU. MEZITÍM SI DÁVEJTE DOPLŇOVAČKY A JINÉ TEXTY URČENÉ PRO FALSE BEGINNERS

NĚCO ŠLO, NĚCO NE: KAŽDOPÁDNĚ SI DOPORUČUJU PROJÍT SEKCI GROUNDWORK SE ZÁKLADNÍMI GRAMATICKÝMI VYSVĚTLIVKAMI A PODÍVAT SE NA KAPITOLKY, KTERÉ OBJASŇUJÍ PROBLÉMY, SE KTERÝMI JSTE SE V TESTU NEJVÍC POTÝKALI. VZÁPĚTÍ OBRAŤTE SVOU POZORNOST NA VEŠKERÉ KAPITOLKY URČENÉ PRO ÚROVEŇ FB A NEZAMRZÍ OBČAS ZKUŠEBNĚ ZABROUSIT I NA TY URČENÉ PRO INT

NO PROBLEM: WELL, LOOK AT THAT. MOVE ON THEN.


INTERMEDIATE | STŘEDNĚ POKROČILÍ

rozpoznáte účelovou větu a přeložíte ji automaticky pomocí so that? » neříkáte věty jako you yes but I no? víte jak se používá each other? » víte kdy a jak použít trpný rod (opět ve všech základních časech a otázkách)? » nedáváte členy před jména, používáte neurčitý člen pro české jeden/nějaký? umíte používat whose? » podmínkové věty? kein problem? souslednost časová je vaše přezdívka ze střední školy? »

víte jak se používají takové předložky místa jako out of, ahead of, off, through, among, past a především pak kdy se používá at? » umíte překládat v různých situacích různě slova jako pravda, dát, tak nebo jiný? » umíte spojovat věty pomocí even though případně although? znáte i jiné spojky než and so but because » umíte používat slova most, none, less » chápete rozdíl mezi boring a bored a interesting a interested a neděláte chyby při používání dvojic jako shocking a shocked »

umíte přeložit obraty je mi jedno kdo jsi, nevadilo mi to a záleží na tom? » není pro vás problém používat sloveso seem s infinitivem » neříkáte I started to be nervous ale I got/became nervous » máte v aktivní slovní zásobě tzv jágr-you jakožto protějšek německého man » nebojíte se používat spojení jako about who, for what nebo of when

umíte přeložit obraty jako mluvili jsme dál nebo bratr pořád mluvil o sobě jinak než pomocí still » víte, že po časových spojkách jako when, while nebo until se nepoužívá will a že po if se v podmínkových větach nepoužívá ani will ani would? » víte kdy je pro české taky nutné použít either?

DOKÁZALI BYSTE PŘELOŽIT NÁSLEDUJÍCÍ VĚTY A OBHÁJIT SVŮJ PŘEKLAD?

» musí existovat nějaký lepší způsob, jak to říct
» proč chceš aby ti všichni říkali Joe?
» mluvíme o tom od té doby co odešla z místnosti
» nemohla přestat přemýšlet nad něčím co jsi řekl
» nikdy jsi mě nenutila tam chodit pěšky, s Ally je to jiné
» opravdu mě pošlou do Afriky?
» mluv dál ať se tě nikdo nemůže na nic zeptat
» kdo říká, že bychom na tyhle stoly neměli dávat skleničky?
» rozhodla jsem se si nesedat dokud všichni ostatní mluvili
» musel Jim fakt objednat ještě dvě krabice?
» my jsme s Johnem tak dobří kamarádi, nikdy bych nedopustil aby se mu něco stalo
» co kdybychom je poprosili ať ji už nehledají?
» zajímalo by mě jaké to je sledovat jak tvoji práci dělá někdo jiný
» i když jsem tady už několik hodin tak po mně ještě nikdo nechtěl abych odešel
» kdybych se ho musel zeptat co tím myslel tak bych se cítil blbě
Click here to see just how good you are.

Well then? How did you do?
VELMI ŠPATNÉ: POKUD JSTE DŘÍVE VÍCEMÉNĚ ÚSPĚŠNĚ ZVLÁDLI TEST PRO FALSE BEGINNERS, PAK BUDETE NEJSPÍŠ NĚKDE NA PŮLI CESTY MEZI FALSE BEGINNERS / INTERMEDIATE. TAK ČI ONAK NEBUDE NA ŠKODU NEJPRVE VĚNOVAT TROCHU POZORNOSTI SEKCI GROUNDWORK, VYSVĚTLUJÍCÍ ZÁKLADNÍ GRAMATIKU, A PAK UŽ SE VRHNOUT NA VEŠKERÉ KAPITOLKY URČENÉ JAK PRO FALEŠNÉ ZAČÁTEČNÍKY TAK I PRO STŘEDNĚ POKROČILÉ, TEDY INTERMEDIATE
JAKŽ TAKŽ TO ŠLO, ALE ŽÁDNÁ VELKÁ SLÁVA TO NEBYLA: TO VYPADÁ NA ČISTOKREVNÉHO STŘEDNĚ POKROČILÉHO STUDENTA. DOPORUČUJU ZAČÍT PROCHÁZET VŠECHNY TEXTY URČENÉ PRO INTERMEDIATE
NO PROBLEM: WELL, I’M IMPRESSED. TRY THE ADVANCED NEXT.


ADVANCED | POKROČILÍ

nepoužíváte neustále possible a necessary nýbrž umíte české třeba/nutné a možné překládat i pomocí modálních sloves » spontánně používáte used to pro české kdysi » umíte používat sloveso wonder jako ekvivalent šesti různých českých slovesných spojení » umíte používat zástupné one, a to i v plurálu ones » umíte říct ještě lepší a mnohem horší? »

jste s to v odpovídajících situacích použít jak would rather tak had better, gramaticky správně » umíte používat I wish? opravdu? přeložili byste s jeho pomocí větu “škoda že nám to neřekli?” » umíte překládat umět i jinak než pomocí can a podařit se jinak než pomocí manage? » používáte po předložkách automaticky ing tvar slovesa namísto vedlejších vět jako v češtině? » uměli byste přeložit nechat čtyřmi různými způsoby ve čtyřech různých situacích? »

spontánně používáte zvolací věty jako what a horrible house » umíte používat slova jako whatever nebo whenever » víte kdy říci it could happen a kdy it could have happened? » kdy we should leave a kdy we should have left? »

DOKÁZALI BYSTE PŘELOŽIT NÁSLEDUJÍCÍ VĚTY A OBHÁJIT SVŮJ PŘEKLAD?

» radši buď potichu nikdo nepozná že jsi Čech
» hrozně rádi bychom si to auto nechali i přes všechny ty věci co je potřeba spravit
» zdálo se, že se nebaví o tom, co jsme provedli
» nechej otevřené dveře, kdyby dál přicházeli lidé
» neměla mu říkat Wanky, rád bych věděl proč to udělala
» to se mám jako omluvit, že jsem nebyl schopen jim to rozmluvit?
» pokud si nezvykneš na to, že tě budou provokovat tak tady podle mě dlouho nevydržíš
» tvoje krysy mě nezajímají. ty které mě zajímají jsou teď už mrtvé
» dělal bys teď namísto toho radši něco jiného? — řeknu ti to někdy jindy
» i kdyby záleželo na tom kdo to udělal, nemělo by smysl je trestat
» mohla jsi toho zloděje zastřelit, ale namísto toho jsi jej nechala uklidit ten binec?
» zatímco tě budou zkoumat, je možné že budu muset napsat zprávu
» Tim byl daleko lepší, vlastně ještě lepší než ty, i když ne tak dobrý jako
» byl jsem v šoku, žekritizují za to, že jsem zmínil jméno nějakého mrtvého chlápka
click here to see how you would do on this quiz

Well?

NO CLUE: POKUD JSTE PŘEDTÍM NEMĚLI VĚTŠÍ PROBLÉMY S TESTEM PRO STŘEDNĚ POKROČILÉ, PAK BUDETE NEJSPÍŠE PRÁVĚ NA ÚROVNI INTERMEDIATE

NO, BUT: CONGRATS, YOU DID PRETTY WELL. YOU’RE AN ADVANCED STUDENT IN MY BOOK. WHY DON’T YOU START BROWSING THE ARCHIVES FOR ALL THE RELEVANT POSTS

NO PROBLEM: PANTS ON FIRE. GET OUT OF HERE. UBERSTUDENT.