Big Book of Idioms


Na úvod bys asi měl vysvětlit, co to vůbec je, ten idiom.
Všichni zhruba víme co je idiom, že ano. Beat around the bush je idiom, stejně jako chodit kolem horké kaše v češtině. Ani jedna situace v reálu neobnáší keř a už vůbec ne kaši, ale všem je jasné, o čem je řeč. Totéž platí pro rock the boat, push sb’s buttons a stovky dalších ustálených obratů.

Znovu. Jak poznám idiom?
Po světě určitě běhá pár lingvistů, jejichž hlavní a jediná dovednost je, že přesně určí, co je idiom a co ne. Já touto dovedností nedisponuju a v běžném životě mi zatím nechybí.

Takže je to jak s péčkem—I know it when I see it?
No helemese, jaká to kulturní reference. Není to tak jednoznačné. Jasně definovaných idiomů jsou mrtě, to je pravda. Vedle nich ale existuje celá řada dalších obratů, které našlapují na hraně toho, co by šlo považovat za idiom.

Příklad, prosím.
Ale jistě, řeklo sluchátko. Příkladem budiž go out of one’s way to / a rough patch / cut one’s losses / come in handy. Postrádají sice básnickost ryzích idiomů, ale úplně na rovinu vás taky neinformují.

Co z nich tedy činí idiomy?
Třeba to, že cizinci, a slovanské národy tuplem, se je musí učit vcelku. Naše proslulé improvizační schopnosti jsou zde spíše na škodu. (Už jen kvůli členům, které do nich angličtina dosazuje podle vzoru ententýky dva špalíky.)

Klasické soubory idiomů se soustředí na které z nich?
Ty se podle mého zběžného úsudku úplně nejvíc soustředí na třetí typ idiomů, které už nejsou ani tak idiomy jako spíše pořekadla, či rčení. Svou délkou mnohé z nich připomínají Ezopovy bajky. Než je ze sebe jeden vymáčkne, jsou z něj dva, protože posluchač ho in medias res roztrhne jak hada.

Příklad, prosím.
Ty nedáš pokoj. Za příklad poslouží a bird in the hand is worth two in the bush / not to put all one’s eggs in one basket. Jak jsem již moudře uvedl, mnohé z těchto idiomů jsou spíše rčení či pořekadla, například prve zmíněný bird. Mnohé se přežily, protože lidé umřeli dřív, než je stačili doříct. Na místě některých se dnes používají údernější spojení (hedge one’s bets namísto –eggs—), která reflektují dobu, v níž košík plný vajec nehraje v životě běžného člověka kruciální roli.
Abych to celé shrnul: za účelem (pro účely?) tohoto projektu je idiom to, co za idiom považuju já. Když řeknu, že off-limits je idiom, ačkoli nesplňuje jediný parametr idiomie, pak je off-limits idiom. Deadwood je taktéž idiom, protože kdybych usoudil, že není, nemohl bych jej tu uvést, což by mě mrzelo.

V názvu je, nebo původně mělo být, slovo American. Do jaké míry se jedná o americké idiomy?
Do míry střední až nízké. Naprostá většina mnou vybraných idiomů se používá ve všech variantách angličtiny. Zatímco čistě amerických idiomů zde pár najdete, čistě britské či australské idiomy jsem při výběru pominul, anžto je neznám.

Od jaké úrovně znalosti angličtiny přichází čas na idiomy?
Pokud se English-wise necítíte úplně pevní v kramflecích, pak bych si na idiomy (minimálně zde uvedené) ještě chvíli počkal. Je možné, že vaše angličtina potřebuje dozrát. Hezký idiom by neměl být obestaven srdcervoucími gramatickými přehmaty. Občasná chybička ve vicnitě idiomu je ok, kovbojská střelba slovesných tvarů proklatě nízko od boku not so much.

Nějaká úskalí? Je možné to s idiomy nezdravě přehánět?
Yep. Idiomy je třeba šetřit. Respektive: buď jich musíte znát a používat hodně, nebo žádný. Používat pořád dokola jeden či dva idiomy se ve slušné společnosti nenosí.

Jaký je u idiomů manévrovací prostor? Kolik přibližnosti se snese?
No právě. Moc ne. Idiomy jsou velmi rigidní. Člen v nich buď je, nebo není. Buď je určitý nebo neurčitý, málokdy máte na výběr (výjimky existují, turn a corner / turn the corner, ale není jich moc). Zdaleka ne vždy navíc ten či onen člen dává smysl. Až bych řekl, že většinou smysl nedává: proč on track bez členu, off the rails s určitým členem, on a roll s neurčitým? Proč dva určité členy v give sb the benefit of the doubt?

Ty ses nám nějak rozvykládal.
Na druhou stranu platí, že idiomy nevznikají jen tak lážo plážo. Vznikají z určité potřeby, popisují tudíž časté životní situace a jsou tudíž široce využitelné,jinak by ostatně neměly možnost se řádně protřepat a tak nějak stabilizovat.

Tos řekl hezky.
Děkuju. Jak říkám i jinde, budete mile překvapeni tím, jak často vám nově naučené idiomy budou automaticky naskakovat. Méně mile pak tím, jak často vám budou naskakovat v češtině, protože jejich český protějšek je MIA.

Co to znamená?
Čeština má taky idiomy, a krásné, a některé se dokonce stále používají, s angličtinou ale srovnání nesnese.

Jak to můžeš tak kategoricky tvrdit? Sečetls je a porovnal?
Vím to z hodin. Když studentům vysvětlím použití toho či onoho idiomu, třída kýve, jakože ‘my přesně víme o čem mluvíš’. Když se zeptám, co by ve stejné situaci použili v češtině, uslyším deset různých překladů, většinou ihned stažených (vlastně ne, to zní blbě) a pak dlouhé ticho. Všichni přesně ví, jakou situaci daný idiom popisuje, a kdy by jej ve vlastním životě využili. Nikdo ale neví, co by ve stejné situaci řekl v češtině.

Ještě něco máme mít na paměti?
Důležité pravidlo při používání idiomů zní: netlačte na pilu. Kde stačí smart, nemusí být know when to hold them and know when to fold them. Pokud jedinečnost člověka dostatečně dobře popíše unique / one of a kind, ponechte march to the beat of one’s own drummer na zadním hořáku. Idiom musí přijít k vám, nesnažte se jej za každou cenu vmontovat do situací, kam nepatří. STRUKTURA KNIHY

Jsou idiomy seskupeny podle nějakého klíče?
Nejsou. Jediné rozdělení je na velmi užitečné idiomy a nesmírně užitečné idiomy. Ty druhé mají vyhrazenu celou stránku a najdete je pod čísly 1-500. Za každý idiom, který v této knize najdete, dám každopádně ruku do ohně. Nepoužitelné, zastaralé a přežilé kousky nemají v tomto kompendiu místo.

Podle významu jsi je nerozdělil?
Seskupit idiomy podle významu by byla a losing proposition, an uphill battle, a real headache. (See what I did there?) Zvolil jsem opačný přístup: idiomy jsem cíleně rozházel ve stylu každý pes jiná ves, a ke každému přihodil 3-4 další spojení, která mi v souvislosti s ním automaticky vytanou na mysli. Jsem přesvědčen, že se takto naučíte víc, a také přirozenějším způsobem.

Jdou po sobě idiomy aspoň podle důležitosti?
Jdou a nejdou. Velmi zhruba platí, že zcela nejlepší kousky najdete v prvních sešitech. Na druhou stranu, dívám se do sešitu číslo 9 a nacházím tam samé doozies. Tož nevím.

Kolik českých překladů každý idiom má?
Různí se to, ale obvykle víc než jeden. Nejčastěji mě napadnou tři, a u některých obzvláště podařených kousků jich najdete i šest.

Není to ajnbischen problém?
Spíš blessing in disguise. Když si jeden anglický idiom spojíte s čtyřmi různými českými překlady, pak jste se naučili popsat čtyři (admittedly spřízněné) životní situace.

Takže všechno je, jak má být.
Ne tak úplně. Většina těchto českých obratů by se angličtiny in turn dala převést čtyřmi různými způsoby, v závislosti na kontextu.

Z toho se mi motá hlava. Co z toho vyplývá?
Neměli byste si bezmyšlenkovitě dělat rovnítko “xy anglicky” = “xy česky”. Člověk musí zohledňovat kontext. Nepotěšil jsem, vím.

Občas najdu tři překlady na hlavní stránce a pak ještě úplně jiný v overflow nebo v apendixu. To znamená co?
To znamená, že mě průběžně napadají další a další překlady, ale jsem too disorganized, než abych je dokázal zohlednit i zpětně. Sorry.

Je možné, že si sama přijdu na vlastní, ještě lepší překlad?
Opak by byl překvapením.

Budou těmto idiomům rozumět ne-rodilí mluvčí?
Neriskoval bych to. Skandinávci a Holanďané jsou v idiomech relativně zběhlí, ostatní národnosti ale moc ne. Nechcete-li se vydávat na tenký led, doporučuju ‘It is maybe a little bit better now for us, but it is still quite a difficult situation for us in my opinion’ spíše než ‘We’re not out of the woods yet.’

Je možné, že některým idiomům neporozumí ani rodilí mluvčí?
Může se stát. Angličtinu má jako rodnou řeč půlmiliarda lidí, nemůžou znát všichni všechno. Celá řada idiomů vychází z prostředí sportu, a zrovna tam anglicky mluvící země společnou řeč tak úplně nenašly (viz remízy či sestupy). Jinými slovy, v debatě s devonským farmářem bych spojeními jako “run interference” nebo “spike the football” moc neoperoval. Jde ale o marginální záležitost – naprostá většina rodilých mluvčích všechny zde zmíněné idiomy zná a jejich použití z vaší strany ocení.

Můžu se používáním idiomů ztrapnit?
Nedá se to vyloučit. Aby k tomu nedošlo, dodržujte následující opatření:
a) Netlačte na pilu, ie. nechtějte za každou cenu a1) použít váš oblíbený idiom, protože vás to rajcuje, a2) použít nějaký, jakýkoli, idiom, ve zvrhlé rádoby sofistikované snaze vyjadřovat se čistě prostřednictvím idiomů
b) Používejte jen idiomy, které máte zažité a u nichž se cítíte pevní v kramflecích; pokud s nimi máte někde experimentovat, pak v hodinách angličtiny, that’s where you let your freak flag fly.
Idiom buď ve správné chvíli naskočí, nebo nenaskočí. Nenechte se jím zavléct někam, kam jste původně nesměřovali.