Jak český Honza ke své angličtině přišel

Mezi zdejšími studenty převládá dojem, že nejvíce se člověk naučí z textů obsahujících "novou slovní zásobu." Mýlka nejkrutější. Nejzajímavější angličtina - minimálně z hlediska českého studenta - se ve skutečnosti nachází na pomezí "tomuto úplně rozumím" a "toto bych nikdy sám nevyplodil." A že tam toho je.

Kromě velmi pokročilých studentů dokáže jen málokterý Čech vyplodit anglickou větu delší pěti slov, ve které by nebyla aspoň jedna hororová chyba. Učím, vím.

Proč tomu tak je? Důvodů je/jsou mrtě - don't get me started - ale jeden z nich zde zkusím krátce popsat: konkrétně iritující tendenci převádět anglické obraty na nejbližší srozumitelný ekvivalent a u toho skončit.

Pokud nám doslovný či přímočarý překlad do češtiny dává jakýž takýž smysl, dál již nepátráme. Chyba. I věty, které jsou zcela srozumitelné, v sobě obvykle skrývají několik zajímavých poznatků. (Keyword being "skrývají.")

Výsledkem samozřejmě je, že s odstupem času nejsme schopni ony důležité obraty, které se v textu nachází, použít.

Tolik teorie. Za příklad si vezměme následující krátký monolog. (Mohli bychom zvolit v podstatě jakoukoli pasáž z jakéhokoli dobře napsaného textu a výsledek by byl stejný.)

I can tell that you're excited, Gina, and I'm really happy for you. I wish I could be there to see you get the award, but I've just been told that I'm being sent to Denver and I won't be back until Friday.
Asi se shodneme na tom, že text neobsahuje žádnou náročnou slovní zásobu. Běžný student si jej snadno převede do češtiny.

Respektive do něčeho, co s češtinou vzdáleně souvisí. A v tom je právě jádro pudla.

Dokážu říct, že jsi velmi vzrušená, Gino, a jsem za tebe rád. Přeju si tam moct být a vidět tě dostávat to ocenění, ale právě mi bylo řečeno, že jsem posílán do Denveru a nebudu zpět do pátku. (Šťuká se vám?)
Znovu: učím, vím.

Ani potenciální přirozenější překlad, který by s určitým sebezapřením šel vydýchat

⇢ máš velkou radost
⇢ přál bych si, abych
⇢ vidět tě jak dostáváš etc.
ale ultimately nemá kýžený efekt, ie. neobohatí vaši angličtinu o ekvivalenty následujících českých obratů:
⇢ je mi jasné, že / poznal jsem, že
⇢ hrozně se těšíš / jsi z toho nadšená
⇢ hrozně ti to přeju / gratuluju
bohužel nemůžu / byl bych rád, kdybych mohl
⇢ vidět jak dostáváš
dověděl jsem se, že
posílají
⇢ vrátím se v pátek
Takže ještě jednou. Původní text s vytučněnými pasážemi:
I can tell that you're excited, Gina, and I'm really happy for you. I wish I could be there to see you get the award, but I've just been told that I'm being sent to Denver and I won't be back until Friday.
Tři řádky. Osm extrémně užitečných obratů. Pravděpodobnost, že si jich student všimne? Nulová.
It is very clear that you are looking forward to go there very much, and I wish you it.
Každému studentovi angličtiny doporučuju při převodech z jednoho jazyka do druhého vycházet z následujícího předpokladu: všechno - je - jinak. Všechno. Jinak.
Unfortunately it is not possible for me to be there and see how you are getting this award, but I just obtained some informations that they are sending me to the Denver.
Něco je trochu jinak, většina úplně jinak. Z toho mimo jiné vyplývá, že doslovné překlady jsou mor. A mor a neštovice na ty, kteří je uvádí do života
I will return - jak se řekne 'až'? - on Fr--, ne, in, ne, on, moment, že by at, ne, určitě on, takže on Friday.
Proč se tady zase rozčiluju? Damned if I know.
(Ale rozuměli by mně, že?)