Jak česká Mařenka ke své angličtině přišla

Z jakých zdrojů má český student vstřebávat současnou hovorovou angličtinu? A jak zařídit, aby mu přecházela do krve? Existují spolehlivé zdroje, které vaši angličtinu obohatí i přes případný podprahový odpor z vaší strany?

Odpověď na poslední dva dotazy zní a) ano, existují; b) ne, neobohatí, pokud nevíte jak na to, nebo nehodláte změnit přístup.

Kámen úrazu je primárně v tom, že většina studentů nedokáže přínosnou angličtinu vůbec rozpoznat. Kvalita textu se podle nich odvíjí čistě od toho, kolik "nových slovíček a obratů" v něm najdou. Omyl převeliký.

Exhibit A , namátkově vytažená věta z webu National Geographic -

Does addiction cause these impairments, or do brain vulnerabilities due to genetics, trauma, stress, or other factors increase the risk of becoming addicted?
- způsobí určitému typu studenta srdeční zástavu v následku excitace z nových slůvek. Ooooh, impairment, copak to asi znamená? A hned vedle vulne-ra-bi-li-ties, to budou naši obchodní partneři koukat, až to na ně vybalím. Plus moje oblíbené due to / increase / cause! Tohle je fakt super text!

No, není. "Nové obraty" jsou overrated. Potenciálních "nových slovíček" jsou statisíce a zhruba sto procent z nich ihned zapomenete (poté, co do jejich zapamatování investujete nemalou mentální energii), aniž byste je stihli kdy použít.

Mnohem lepší ROI vám nabízí následující přístup: soustřeďte se na obraty a gramatické jevy, které už znáte (pasívně), ale nepoužíváte (případně používáte špatně). Zcela chápu, že to je nuda největší. Vy věřte, že vím, proč to navrhuju.

Všude kolem vás se to jen hemží příběhy ze života a každodenními konverzacemi, které běžný český student přeletí zrakem a odzívne:"To znám, pojďme dál." S odstupem několika minut by je nedokázal reprodukovat, ani kdyby mu za to týdenní pobyt v Bibione slibovali.

To, že něčemu rozumíte, ještě neznamená, že to umíte použít. Já vím, že souhlasně kývete, jasně, to přece všichni víme. Když vám ale nenápadně podsunu jednoduchý text psaný krásnou přirozenou angličtinou, pak většina z vás nejspíš po chvilce usoudí, že zas tak moc "nových slovíček co by šly vypsat" nenabízí, a karavana se sune dál na své utrápené pouti k euroangličtině.

Zkušebně jsem jeden takový text sepsal, abych své teze trochu vybarvil. Má jít o fiktivní proslov nějakého človíčka z middle managementu ke svým podřízeným, jimž uděluje instrukce ohledně loučení se se zástupci partnerské firmy, kteří uzavírají svůj pracovní pobyt ve městě a odlétají, nebo tak něco, smysl to asi úplně nedává.

(Není to text, na který bych byl extra pyšný, sfouknul jsem jej za dvě minuty a svatému Petrovi jej nejspíš zmiňovat nebudu. Přínosný má být hlavně tím, že poukazuje na propast mezi pasívním pochopením a aktivním užitím cizího jazyka.)

Anyway, here goes:

Let me explain something to you.
Here's how this is going to work.
You're supposed to take care of these people.
Make sure they're ok.
See to it that no one's baggage gets stolen.
While they're boarding, you're not allowed to leave.
Keep waving and smiling until everyone's on the plane.
This needs to go smoothly or there will be consequences.
In fact, I could get in trouble for even telling you this.
So I guess I'd better shut up.
If I keep talking, I'll just make things worse.
Anyway, like I said, John wants everything to be perfect.
So do I, obviously. So don't screw up, people.
I would hate to have to fire anybody.
So, I wonder if we can get this done.
Let's get busy, shall we?
Dotyčný text se pohybuje přesně na hraně, kterou jsem zmiňoval: je poměrně snadné pochopit, co se v něm říká, a nesmírně obtížné jej reprodukovat v nezmršené podobě. Ještě se k němu vrátíme, nejdřív ale zkusím rozlousknout hlavní konundrum: čím to je, že tak málo lidí disponuje schopností rozpoznat, který výukový text je hodný jejich pozornosti?

Odpověď zní psychologie. Aspoň laicky mi to tak připadá, feel free to rip me a new one if I'm totally wrong. Při čtení či poslechu nového textu se mozek soustředí hlavně či pouze na významová slova. Z těch si jaksi přibližně odvodí obsah a zbytek neřeší.

My wife has been crying all day today—could she be having some sort of a mental breakdown?
Například z výše uvedené věty stačí vyhmátnout slova WIFE + CRY + ALL DAY + COULD + BREAKDOWN a význam je na světě.

Potíž je v tom, že studijní čtení má fungovat úplně úplně úplně jinak. U dané věty je třeba naopak zaznamenat, že:

-- je v ní použit čas PŘEDPŘÍTOMNÝ PRŮBĚHOVÝ (has been crying), protože je uvedeno jak dlouho už žena pláče (she's crying all day)
ALL DAY odpovídá českému "od rána" (since morning)
COULD SHE BE HAVING je zajímavé spojení modálního could s průběhovým tvarem slovesa have, otázkový slovosled taky jednomu na pohodě nepřidá
COULD zde vyjadřuje české "je možné, že" (is it possible that maybe she has)
SOME SORT OF odpovídá českému vágnímu nějaký: is this some sort of a joke?
MENTAL je dost dobrý protějšek adjektiva psychické (he has some mental issues), ke slovu psychic se váže celá řada problémů
Podobně klamně jednoduchá je věta
Don't wait for things to happen—make them happen.
Nejkomplikovanější slovo je v ní HAPPEN, k pochopení je tedy brána otevřena. K aktivnímu použití už ne tak.

Zaprvé je zde gramatika: wait for things to happen | wait for something happening. Aha, no jo.

Zadruhé přirozený český ekvivalent druhé části věty: zařiď to sám, postarej se o to sám (take care about it | manage it). No jo vlastně.

Studentům to vlastně nemůžu mít za zlé. Většina z nich je zblblých z donekonečna opakovaných školních pouček

-- slovesa typu want a have nejsou nikdy v ing tvaru (samozřejmě, že jsou)
předpřítomný čas má dopad na přítomnost (to vám fakt ohromně pomůže)
zvířata jsou vždycky it a posloupnost při popisu je názor - velikost - barva
rozdíl mezi will a be going to tkví v ... (ve skutečnosti už moc netkví)
o needn't, have got, one another a mnoha jiných non-problémech škoda mluvit
Podobné nesmysly se u nás vyučují namísto opravdu klíčových dovedností:
-- umět používat účelové věty se SO THAT: let's go now not to be late
umět po předložkách nasadit ING tvar slovesa: we talked about that we are unhappy
necpat do všech vztažných vět WHICH nebo ještě hůř WHAT: the gift what I bought you
a stovky dalších užitečných pravidel, které ve svém souhrnu tvoří opravdovou kostru anglické gramatiky
Vraťme se teď k výše uvedenému monologu. Zde je ještě jednou, v kompaktnější podobě:
Let me explain something to you. Here's how this is going to work. You're supposed to take care of these people. Make sure they're ok. See to it that no one's baggage gets stolen. While they're boarding, you're not allowed to leave. Keep waving and smiling until everyone's on the plane. This needs to go smoothly or there will be consequences. In fact, I could get in trouble for even telling you this. So I guess I'd better shut up. If I keep talking, I'll just make things worse. Anyway, like I said, John wants everything to be perfect. So do I, obviously. So don't screw up, people. I would hate to have to fire anybody. So, I wonder if we can get this done. Let's get busy, shall we?
Při čtení / poslechu tohoto projevu student pořádně vnímá pouze následující klíčová slova, z nichž si snadno dovodí, o čem je řeč
EXPLAIN YOU SOMETHING
HOW THIS WORK
YOU LOOK AFTER PEOPLE
SURE THEY OK
BAGGAGE MUST NOT STOLEN
WHILE BOARD, NO LEAVE
WAVE + SMILE, UNTIL ON PLANE
NEED SMOOTH, OR CONSEQUENCE
COULD TROUBLE TELL THIS
BETTER SHUT UP
IF TALK: WORSE
JOHN WANT PERFECT
ME TOO, SO NO MISTAKE!
HATE FIRE ANYONE
CAN WE DO THIS?
START BUSY
Nic proti tomu. Pokud je vašim cílem pochopit obsah textu, gratuluju, cíl splněn.

Pokud je však vašim cílem zažít si přirozenou angličtinu, pak jste se k ní nepřiblížili ani o píď. (A neserte mě s "Ale rozuměli by mně, ne?")

Daný monolog sestává přibližně z 16 krátkých řádků. Kolik zajímavých věcí se může do tak malého prostoru vměstnat? Víc než by se zdálo. A kolika chyb se budete dál dopouštět pokud je přehlédnete/ignorujete? Let's see.

LET ME TELL ⇢ so now I will say you
EXPLAIN TO YOUexplain you something
HERE'S HOW THIS WORKS ⇢ it must happen in the following way
YOU'RE SUPPOSED TO SEE ⇢ you must/should see
TAKE CARE OF ⇢ take care about
MAKE SUREtake care that / be careful that / manage that
NO ONE'S BAGGAGE GETS STOLEN ⇢ nobody has stealing some baggage
WHILE THEY ARE BOARDING ⇢ while they will be boarding
YOU'RE NOT ALLOWED TO ⇢ you must not leave / it is forbidden to leave
KEEP WAVINGstill wave / continue to wave / don't stop waving
UNTIL THEY ARE ⇢ until they will not be
EVERYONE ISall people are
ON THE PLANEin the plane
THIS NEEDS TO GO ⇢ it is necessary that this / this must go
OR ⇢ (huh?)
THERE WILL BE CONSEQUENCESit will be some c. / some c. will take place
IN FACT, ... ⇢ (huh?)
I COULD GET IN TROUBLE ⇢ maybe I will have a very big problem
FOR TELLING YOU ⇢ because I told you
EVEN ⇢ (huh?)
I GUESS I'D BETTER ⇢ maybe it will be better when / maybe I can
IF I KEEP TALKING ⇢ if I still talk
MAKE THINGS WORSE ⇢ the situation will be more worse
WANTS EVERYTHING TO BEwants everything must be
SO DO I ⇢ me too
OBVIOUSLY ⇢ of course
DON'T SCREW UP ⇢ don't make any big mistake
WOULD HATE TO ⇢ maybe it would be a very big problem for you / I don't want to
I WONDER IF ⇢ I want to know / I would like to know / I am very interested if
GET THIS DONErealize this / manage it
GET BUSY ⇢ start to work
..., SHALL WE? ⇢ yes?
Asi nebude na škodu zmínit co přesně vybraným obratům odpovídá v současné češtině. Koneckonců, váš nos se sám za sebe nechytí.
LET ME TELL ⇢ řeknu vám
HERE'S HOW THIS WORKS ⇢ funguje to následovně
YOU'RE SUPPOSED TO ⇢ máte (za úkol)
MAKE SURE ⇢ dejte pozor, aby / postarejte se, aby / zařiďte, aby
NO ONE'S BAGGAGE GETS STOLEN ⇢ nikomu neukradli zavazadla
YOU'RE NOT ALLOWED TO ⇢ máte zakázáno
KEEP WAVING ⇢ nepřestávejte mávat
EVERYONE IS ⇢ všichni jsou
THIS NEEDS TO WORK ⇢ ju nutné, aby
OR ⇢ jinak
IN FACT, ... ⇢ a nejenom to, dokonce
GET IN TROUBLE ⇢ mít problémy z toho, že
FOR TELLING YOU ⇢ zde: že jsem vám to řekl
EVEN ⇢ zde: vůbec
I GUESS I'D BETTER ⇢ asi radši
IF I KEEP TALKING ⇢ budu mluvit dál
MAKE THINGS WORSE ⇢ zhoršit situaci
SO DO I ⇢ a já taky
OBVIOUSLY ⇢ pochopitelně
DON'T SCREW UP ⇢ ne abys to nějak podělal
I WOULD HATE TO ⇢ nerad bych, aby
I WONDER IF ⇢ zde: to jsem zvědavý jestli
GET THIS DONE ⇢ zvládnout to
GET BUSY ⇢ pustit se do práce
LET'S DO THIS, SHALL WE? ⇢ pojďme na to, ano?
Ale ano, rozuměli by vám.