So Far So Good

Předpokládám, že mnozí z vás na toto vysvětlení čekají jak na smilování boží, což osobně chápu a plně soucítím. Projekt dálkového studia je od pohledu pretty damn intimidating a většině z vás asi není úplně jasné, co od něj čekat.

Nebojte, vše v SFSG dává v konečném důsledku hlavu patu, vše je propojené, vše co v dané chvíli nedává tak úplně smysl se dříve nebo později ozřejmí; v podstatě vše co v hodinách zazní, si budete moci dříve nebo později vytisknout a následně pak v záchvatu vzteku roztrhat.

1. WTF?

Projekt dálkového studia So Far So Good zprostředkovává stejnou learning experience jako mají studenti kursu Bee’s Knees v Uherském Hradišti, s výjimkou konverzací. Nabízí stejné tištěné materiály, nahrávky z hodin, doplňovačky, testy, plus často nějaký tidbit navíc, to vše v přehledné formě to the extent that's possible.

Ročník začíná v říjnu a končí na přelomu května/června následujícího roku, celkem vždy 32 týdnů. Pokud se zapojíte později, dopošlu vám odkaz na archív, kde následně zjistíte, kolik toho budete muset dohánět a pošlete sebe i mě do pekel horoucích.

Každý si jede vlastním tempem. Někdo si chce angličtinu jen tak nějak udržovat na solidní úrovni a stačí mu, když si každý týden něco málo poslechne a zažije si pár nových obratů. Jiný se zase chce dravě hnát kupředu a absorbovat co možná nejvíc znalostí. Myslím, že projekt umožňuje oba přístupy.

Věci na sebe navazují a postupně se odhalují, je tudíž asi dobré postupovat týden po týdnu. Není ale vůbec třeba stresovat se tím, že neudržujete stejné tempo jako studenti a občas si dáte týden či více oraz. Mým studentům, kteří se dobrovolně umístili pod bič otrokáře, není dopřáno polevit ani na týden, kterážto motivace bude mnohým z vás chybět. Vše se ale dá dohnat, pokud ne ihned, pak třeba v letní přestávce či v důchodovém věku.

Hlavním principem výuky jsou neustálé návraty opakování důležitých vědomostí. Na rozdíl od běžné výuky, kde se mechanicky probírá gramatika za gramatikou a ty probrané rychle mizí v mlhách zapomnění, vám zde nic podstatného nemůže uniknout, to byste se museli sakra snažit.

Tento přístup sebou nese určitá úskalí, mimo jiné to, že první hodina pro vás může ze 100% představovat objevování nových končin, tudíž může být zahlcující, tudíž deprimující. Netřeba se bát, druhá hodina už bude nová jen z 80% a při desáté lekci si u naprosté většiny obratů budete říkat “no jo, to tady už bylo”. Tak přísahám.

Projekt pokrývá dvě různé úrovně, INTERMEDIATE a ADVANCED, tedy středně pokročilé a pokročilé. Každý recipient si sám zvolí, kterou úroveň chce sledovat a zbytek spořádaně ignoruje. Celá řada příběhů zazní v jedné i druhé úrovni, v každé úrovni ale věnujeme pozornost odlišným aspektům textu a také tempo zpracování je výrazně odlišné.

2. EMAILY

Z technického hlediska probíhá SFSG tak, že každý pátek kolem poledne rozesílám email, jehož součástí jsou plus mínus tyto položky:

– RECORDING: nahrávka hodiny
– PRINT-OUTS: tiskové materiály
– FILL-OUT: doplňovačka
– QUIZLET: interaktivní test

a) K tématu RECORDINGS se podrobněji vyjádřím níže.

b) Většina PRINTOUTS jsou texty, které jsou v době zaslání již v hodinách řádně provětrány (a často jim předcházela verze FILL-OUT). Tisková podoba nabízí prostor k poznámkám a doporučuju vyřádit se na ní i se zvýrazňovači. Občas naopak posílám sheets, se kterými v hodinách dále pracujeme - návody ke specifickým typům konverzace, ty bývají uvozeny zkratkou CS.

c) Interaktivní FILLOUTS slouží jako mezistupeň mezi uvedením příběhu na scénu a zasláním kompletní tiskové verze (některé příběhy jsou takto uvedeny na scénu bez předchozího upozornění, just to keep you on your toes). Doplňovačky fungují na principu click and insert, takže slova nepřetahujete, ale vybíráte a vkládáte. Nevrhejte chaoticky slova do namátkových mezer, přemýšlejte a trpělivě snášejte nadávky, jimiž budete častováni.

d) Testy na Quizletu jsou finálním prubířským kamenem vašeho pokroku. When all is said and done, at the end of the day, this is where the rubber meets the road. Vše, co se máte v kursu naučit, se v nich dříve či později objeví, a to nejspíš opakovaně. Doporučuju rozchodit si Quizlet i na mobilu a ve chvílích volna si průběžně ničit zbytečky sebeúcty. Quizlet nabízí i lehce ukrytou funkci PRINT, které doporučuju využívat.

3. NAHRáVKY

Hodiny mívají podobný ráz. Spouštěčem bývají tzv. KICKOFFs, tedy připomínky nejdůležitějších obratů z minulých hodin, obvykle zaměřených na konkrétní příběh (první hodina je samozřejmě výjimka, páč si není moc co připomínat). Někdy namísto toho vrhnu do placu všeobecný test pro osvěžení základní gramatiky / srovnání podobných a pletoucích se jevů. (Studenti v kursu si věty mezi sebou překládají dopředu, takže co slyšíte je kolektivní id, chór Hujerů, jimž se nesmíte nechat zastrašit.)

Chances are, že obraty z KICKOFF jste již dříve zaslechli v dotyčném příběhu. Poté jsem je nejspíš krátce připomněl v následující hodině, a vbrzku vám přijdou jako interaktivní test na Quizletu. Jinými slovy, každý zajímavý obrat se vám vnutí minimálně čtyřikrát, to se prostě nejde nenaučit. (Don't try to prove me wrong on that one.) Nemluvě o tom, že opravdu zásadní obraty a gramatiky se skrývají v každém druhém příběhu, takže jejich radioaktivnímu působení budete vystaveni permanentně.

Po kickoff se hodina ubírá různými směry - nejčastěji se ptám na obsah doplňovačky z posledního mailu, případně připomínám příběh z minulé hodiny, případně vyprávím zcela nový příběh, případně k nadcházejícímu příběhu uvádím slovní zásobu (přičemž občas na samotný příběh v dané hodině už nedojde a odložím jej na následující týden; hodiny si holt žijí vlastním životem, I just roll with the punches.)

Po zbytek hodiny střídavě konverzují studenti mezi sebou (to v nahrávkách neuslyšíte, byl jsem studenty opakovaně varován, ať se o něco podobného ani nepokouším), dotazuju se na obsah dřívějších příběhů pro ty kdo chyběli nebo se v hodině dočasně zasnili, testuju znalosti teoreticky nabyté v posledních týdnech, příležitostně se ukájím tím, že u již probraných textů vypíchnu pasáže, které mají tendenci proletět pod radarem pozornosti, nebo prostě vysvětluju nové věcí. Vždy ale platí výše zmíněné: všechno do sebe časem zapadne. V rámci cca 3-4 hodin se veškeré aktivity osvětlí, propojí a nabídnou k tisku/testování.

* Pokud jste si obstarali učebnici Groundwork, záhy zjistíte, že vše co v hodinách zazní a frustratingly rychle zase odpluje, je někde v učebnici dopodrobna teoreticky vysvětleno. Ostatně bylo by divné, kdyby tomu tak nebylo.

Samotní studenti si nahrávku z vlastní hodiny ještě minimálně jednou doposlouchávají, aspoň mi to tvrdí. Prý jde o extrémně užitečnou studijní pomůcku (spineless brown-nosing suckups!). Z toho vyplývá, že neúčastník kursu by každou nahrávku měl vyslechnout... minimálně dvakrát? Just saying.

3. RŮZNÉ

Semtam do mixu přihodím nově sepsanou kapitolku z Book of English Vol. 2 nebo worksheets pro učitele (pod názvem Teacher’s Bet). Moc nevěřím tomu, že by mé metody výuky byly přenositelné (myslím že jsou vázány na určitý typ osobnosti a přístupu), ale kdyby se nějaký ambiciózní učitel chtěl psychicky odrovnat, nabízím svou metodiku výuky.

Často se ptáte jak kompenzovat neúčast v samotných hodinách a nemožnost využít nabyté poznatky v praxi. Nějaké workarounds se nabízí.

Vyčerpán končím. More later, maybe.

Howgh.

M.