Předpoklady

Chcete-li se naučit anglicky, musíte splňovat následující předpoklady. Všechny z nich. Krátce řečeno, musíte mít:

-- co číst
-- kdy se učit
-- kde nabyté znalosti uplatnit

1. THINGS TO READ / LEARN FROM

i.e. musíte mít k dispozici kvalitní anglické texty (Book of English, anyone?)
+ musíte být připraveni hledat, nacházet a vstřebávat opravdu podstatné informace, nikoli pouze "slovní zásobu"; musíte být schopni vyhmátnout to, co je užitečné z praktického hlediska a co se vám tedy v běžném užívání jazyka bude skutečně hodit
You can't blame killer whales for being kind of mean to seals. I mean, that's what predators do, right? They're like genetically predisposed to kill and devour anything that has some fat or meat in it. I mean, come on, how else do you expect them to survive in a harsh environment like the one that we saw in that wildlife documentary?
2. TIME TO STUDY
i.e. musíte mít dostatečný čas na poctivé domácí žvýkání studium
+ musíte být ochotni učit se tak, abyste se něco skutečně naučili (ne jen naoko, abyste si mohli odškrtnout splněnou povinnost); učit se v době kdy vám funguje mozek (ne pět minut před spaním); učit se z kvalitních materiálů (ani z dvojjazyčných vydání sto let starých románů, ani z Headway, ani pročítáním slovníku)
3. PLACE TO SPEAK
i.e. dlouhodobý pobyt v anglicky mluvící zemi (což se podaří málokomu) / docházení do kursu, kde se hodně (a souvisle) mluví
+ musíte mít snahu se ve svém projevu neustále zlepšovat, mít propojenu nádrž s novými vědomostmi a nádrž, z níž čerpáte při vlastním projevu (většina lidí má tyto dvě nádoby od určité fáze oddělené); musíte na svou angličtinu klást vysoké nároky a neustrnout na jedné úrovni (teď už se jakž takž domluvím, to mně stačí)

REALITY CHECK

Většina českých studentů nenaplňuje ani jeden z výše zmíněných bodů. Do kursu chodí, protože to dělají všichni nebo proto, že to chce zaměstnavatel. Doma se připravují jenom do té míry, aby nebyli v hodině za úplné blbce nebo ani to ne. Samotné studium pak obvykle sestává z čtení papírků s podstatnými jmény a opakovaným pročítáním teoretických pojednání o čase předpřítomném. No, kde nic není, ani smrt nebere.