PeeVee

Which is to say Phrasal Verbs.
aka DROP IN, LOAD UP, TAKE OFF.

Frázové sloveso je ošklivý termín popisující objekt nevšední krásy, totiž anglická slovesa typu freak out, blow off, kick in, get along, put up with či crack down.

Bez frázových sloves vám v angličtině pšenka nepokvete. Učebnice vám sice dychtivě předestřou hity jako give away (odevzdat u oltáře: presumably dceru) nebo take in (zabrat: gatě dole, ne území), bohorovným mlčením však přejdou existenci mnohem důležitějších pull off, freak out, nebo třeba pitch in. S tím je třeba něco dělat.

When all you have is a hammer, every problem looks like a nail. Můj hammer je psaní učebnic so that’s what I’m going to do.

Frázová slovesa mají (podobně jako idiomy) potenciál pozvednout naši angličtinu z učebnicového bahna do závratných výšin. Mají také potenciál nás solidně ztrapnit:

My teacher went down on me like a ton of bricks today! Sorry: came. He came like a ton of bricks. What's that? Oh. Sorry again: came down on me like a ton of bricks.
Proto je dobré mít jasno v rozdílu mezi find out / figure out; neplést si blow off / blow away; vědět, že make up má několik zcela odlišných významů a že hang out není tak úplně české poflakovat se; vynaložit úsilí na zapamatování nezapamatovatelných get away with / put up with a podobně.

* Trocha jazykového pozadí: doprovodné předložky — zde out / off / in / along et. — se v jiných jazycích (včetně češtiny nebo němčiny) vyskytují jako předpony sloves: odtud naše odpálkovat, zpanikařit, došlápnout si, vycházet, nebo německé hinuntervorbeidanachabzuschlagen. JK. (Although).

JAK JE KNIHA KONCIPOVÁNA

Každému frázovému slovesu jsou věnovány dvě plochy, graficky navržené tak, aby hezky vyplnily monitor.

1. MAIN PAGE

Na první ploše najdete:

a) ČESKÉ PŘEKLADY: většinou hned několik—frázová slovesa mají široký záběr
b) HLAVNÍ PŘÍKLADOVÁ VĚTA: už z ní by mělo být zřejmé, o jak užitečné sloveso se jedná
c) DALŠÍ TŘI PŘÍKLADOVÉ VĚTY: použití stejného slovesa v různých časech a gramatických konstrukcích i různých významových kontextech
d) TŘI SPŘÍZNĚNÉ OBRATY (obvykle též frázová slovesa): obraty s podobným významem, obraty s přesně opačným významem, často se pletoucí tvary etc.

2. TEST PAGE

Druhá stránka pak prověří, zda jste si ze stránky první odnesli vše podstatné. Jak záhy zjistíte, pojem „vše podstatné“ toho pokrývá mnohem víc než jen dotyčné frázové sloveso.

České věty jsou pro přehlednost rozděleny do tří sekcí.

První sekce vychází z (velké) hlavní příkladové věty.
Druhá pak z tří doprovodných vět (vedle hlavní věty.)
Třetí obsahuje zajímavé obraty ze spodního pruhu spřízněných sloves.

Vedle každé sekce je nápověda — samozřejmě v přeházeném pořadí, jinak by vás to ani nemohlo bavit.

* Druhý list, tedy ten testovací, bude k dispozici těm z vás, kteří se přihlásí k odběru newsletteru na Substacku. Ten bude zdarma, dokud mě nenapadne jej zpoplatnit. (Takže dlouho.)

* Kompletní překlady vět z TEST PAGE budu vystavovat na Quizletu. (Nevím ale, jak dlouho mě to bude bavit.) Odkazy na tyto interaktivní testy budou taktéž v newsletteru.

Howgh.