SO THAT

Oklikou – a ano, trochu násilně – se nyní vracíme k základu účelových vět, SO THAT. Nepostradatelné. Klíčové. Magnificentní. To je jen několik slov, které v souvislosti se SO THAT nikdy nikoho nenapadly.
Then there are all these nerve-wracking details like where to seat your toxic uncle so that he doesn’t feel slighted. ► aby se necítil uražený
Až teď. O spojení SO THAT jsem toho už sepsal víc, než by se slušelo, tudíž to zkrátím. Jde o ekvivalent českého ABY/AŤ, ale pozor! pouze v účelových větách.
She wants them to fix it. ► chce, ABY to opravili
There’s no reason for me to do it. ► důvod, ABYCH to dělal
Tell them not to apologize. ► řekni jim, AŤ / ABY ...
Have someone make a map. ► AŤ někdo vytvoří mapu
Make sure there’s enough booze. ► AŤ je tam dost chlastu
Nejčastěji – a nejužitečněji – najdeme SO THAT v kombinaci s COULD / NOT HAVE TO. Obzvláště v druhém případě je nenahraditelné.
I’ll text you the number not to have to look for it. ► abys jej nemusela hledat

I also bought a bike so that I didn’t have to pay for a monthly subway pass and wouldn’t feel tempted to get a car. ► abych nemusela platit

V hovorové angličtině se vyskytuje převážně ve zkrácené podobě SO, v následku čehož se ve větách trochu ztrácí, čímž výrazně pozbývá na kráse. Ne že by tím někdo trpěl, kromě mě.
You’re psychic, right? Why don’t you predict what I’m going to say so I don’t have to say it again? ► abych to nemusela říkat

A PRÁVĚ PROTO

Nevím, zda existují vedlejší věty následkové, ale silně o tom pochybuju. Přesto se mi zdá, že nyní je vhodná chvíle je uvést na scénu. Ano, přestože neexistují.

Mám na mysli věty, které popisují dopady činů. V češtině jsou uváděny například spojením NÁSLEDKEM TOHO.

Seniors here have a lot of time on their hands, and a lot of them haven’t had proper sex education. As a result, STDs are having a field day. ► díky tomu / kvůli tomu / v důsledku toho / následkem toho
Ano, ano, ano, ano, ano, NÁSLEDKEM TOHO je hodně formální, v běžné češtině mnohem pravděpodobněji zaslechneme A PROTO, nebo A Z TOHO DŮVODU. Což je také důvod, proč se u těchto vět zastavujeme:
They’d just run out of beer and for that reason we left.
They’d just run out of beer and because of it we left.
They’d just run out of beer and consequently we left.
Ne že by BECAUSE OF bylo nějaké třetiřadé spojení, to určitě ne. Roli českého KVŮLI plní svědomitě a svých patnáct minut slávy si určitě zaslouží. Někdy se ale, podobně jako THANKS TO, možná hrne ke kormidlu až moc překotně.
Because of you I missed my train again! ► kvůli tobě jsem zmeškala vlak
Because of it I couldn’t grow as a person. ► kvůli tomu jsem se dál nijak nerozvíjel
Thanks to the app you will be able to connect... ► díky tomu se budete moct spojit
And because of it, people couldn’t talk. ► a lidi si kvůli tomu nemohli vykládat
Thanks to it, it will be possible... ► díky tomu budeme moct
Ostatně, srovnejte sami. Ve všech následujících větách by podle mě většina studentů neriskovala a vsadila by na jistotu v podobě BECAUSE OF IT. Nevím jak vy, ale já bych s něčím podobným na svědomí do hrobu jít nechtěl.
Man, you made me miss my train again! ► kvůli tobě jsem zmeškal vlak

It kept me from growing as a person. ► kvůli tomu jsem se dál nijak nerozvíjel

The app will let you connect with your friends. ► díky tomu se budete moct spojit

This one rule helped me get a grip on my out-of-control social calendar. ► díky němuž jsem dostal pod kontrolu

Which made it impossible for people to talk. ► a lidi si kvůli tomu nemohli vykládat

It’ll make it possible for us to compete. ► díky tomu budeme moct

UNLESS

Podmínkové věty v angličtině jsou pro českého studenta docela challenge, chyb se v nich dá nasekat až běda. Začíná to u neschopnosti přesně podchytit, co je vlastně podmínka, pokračuje u odlišení podmínek reálných a nereálných a končí u případů, kde se would naopak použít nesmí.
But if something will really happen between us tonight, I will be very surprised. ► if something actually happens / if something does happen

If people would really know my wife, they maybe like her more. ► if people knew my wife, they would/might like her more

Aaron would come last night if he wouldn’t be so tired. ► Aaron would have come ... if he hadn’t been (v hovorové angličtině také: if he wasn’t/weren’t)

Sestavit bezchybnou podmínkovou větu je achievement hodný náhrobku: ZDE LEŽÍ SVATOPLUK NOŽIČKA (1972 - 2015), KTERÝ V ROCE 2013 SESTAVIL PODMÍNKOVOU VĚTU REÁLNOU. V ROCE 2015 SE POKUSIL O VĚTU NEREÁLNOU, COŽ NEMĚL DĚLAT.
If you teachers weren’t getting paid for what you’re doing, would you be doing it anyway? ► kdyby nedostávali zaplaceno, dělali by to?
Aby toho náhodou nebylo málo, vstupuje u podmínkových vět do hry ještě UNLESS. UNLESS je vlastně IF NOT. Nemůže nahradit každé IF NOT, ale může jich nahradit dost na to, abychom tuto tezi prohlásili za pravdivou.
Grandpa used to say he’d never drink a cup of coffee unless a spoon would stand up in it. ► pokud by v něm nestála lžička

KROMĚ | KROMĚ

České KROMĚ má dva odlišné významy: vylučující (kromě tebe přijdou všichni) a zahrnující (kromě tebe přijdou ještě tři lidé). Dejte tomu vteřinku, to přijde. První KROMĚ, jímž je EXCEPT (FOR), zvládáme poměrně v klidu.
Those are all cute kids. Except for that last one, that one could stand to lose a few pounds. ► až na to poslední / kromě toho posledního
Druhé kromě, tedy zahrnující BESIDES (a česky také VEDLE), nám činí mnohem větší potíže.
Do you know anybody who hasn’t gone home for Christmas? Besides me, that is? ► teda, kromě mě (já jsem domů nejel; kdo jiný ještě nejel?)
Abychom si nalili čistého vína, většina rodilých mluvčích přistupuje ke své angličtině podobně jako my k češtině, tedy s vysokou mírou aproximace a hlubokou neúctou k pravidlům.
Besides me, my family isn’t exactly well-off. In fact, most of them barely make ends meet. ► správně: except

TO, ŽE

Tento dlouhý pochod institucemi jsme zahájili u účelových vět. Od nich jsme se přesunuli k větám následkovým, které, jak již víme, neexistují. Nyní se podívejme na věty typu TO, ŽE, které se raději vůbec neodvažuju pojmenovat.
The thing that my dad is a teacher means he can steal pencils from school.

That I am oldest person here freaks me out a little.

Spojení TO, ŽE bohužel obsahuje i podmnožinu vět typu TO ŽE ... JEŠTĚ NEZNAMENÁ, ŽE. Tyto se překládají sice logickým, leč velmi specifickým, a nepříliš vstřícným způsobem, JUST BECAUSE ... DOESN’T MEAN.
Look, just because no one’s ever caught any fish here doesn’t mean no one ever will. Besides, a little disappointment is good for kids. It builds character. ► to, že tu nikdo nikdy žádnou rybu nechytil, ještě samo o sobě neznamená