Tak.


Pořídil jsem si Book of Stories. Now what?
That's the easy part.
To jsem tak nějak tušil. Jak se z té knihy mám učit?
Tak, abyste nemarnili čas.
Har har. A bit of a smartass, are we?
Vůbec ne. Jen chci poukázat na rozdíl mezi čtením a učením se. Ne každý si je této distinkce vědom.
Distinkce? Seriously?
Never mind. Otázka stojí takto--
I'm listening.
Je možné si Book of Stories komplet pročíst a přitom se v podstatě nic nenaučit?
A je?
Je.
To je blbé.
Je. Ale neházej flintu do žita. Existuje čtení pro pobavení a čtení vzdělávací. Pokud budeš mít jasno v tom, za jakým účelem čteš, nebude problém.
Vysvětluj.
Je to podobné jako u sledování filmů či seriálů v původním znění. Můžeš je sledovat roky rokoucí, všemu rozumět, pomáhat si titulky, být uchvácen dějem i krásnou angličtinou-- a na konci toho všeho ponese tvoje angličtina jen stopové prvky zlepšení, pokud vůbec nějaké.
Čím to je?
Tím, že seriál/kniha se dá sledovat/číst dvěma zcela odlišnými způsoby. Zcela. Odlišnými.
Způsoby.
Ano.
Konkrétně?
Buď sledujeme PŘÍBĚH nebo sledujeme JAZYK.
Aha.
Jinými slovy, buď nás zajímá CO SE DĚJE nebo JAK JE TO PODÁNO.
Nemůžeme sledovat obojí najednou?
Ne, a tam právě dělaji soudruzi z NDR chybu. Existují určitě výjimky, ale většina lidí (včetně mě) není schopna oba přístupy kombinovat - v každou danou chvíli aplikujeme buď jeden nebo druhý.
Takže... co z toho plyne?
Takže: první fáze (sledování děje) je zásadní a nutná – chceme (a k pozdějšímu studiu i potřebujeme) vědět kdo je kdo, kdo činí co a proč tak činí a jak to celé dopadne.
A přitom se neučíme?
Bohužel ne. Většina lidí si myslí, že samotným čtením vstřebávají i jazykovou stránku textu. Mýlí se. Pokud si z textu odnášíme nějaké jazykové obohacení, pak pouze velmi krátkodobě.
Takže totéž musíme číst/sledovat ještě jednou?
Minimálně jednou. A v tom je kámen úrazu. Jakmile jednou totiž něco odsledujeme/přečteme a známe vyústění příběhu, ztrácíme motivaci si jej projít znovu.
Souhlasím.
Pokud se ale chceme něco naučit, je tento krok nevyhnutelný. Musíme zatnout zuby a do stejného příběhu se ponořit podruhé, tentokrát se zcela odlišným cílem.
Jakým? (Myslím, že už vím, ale zeptat se musím.)
Teď už nás nezajímá děj jako takový, nýbrž jen a pouze to, jakými jazykovými prostředky je podaný.
A to je nuda.
Nuda. Práce. Whatever you call it.
Chápu. Zábava skončila.
Přesně tak. První fáze nepředstavuje žádný problém. Všichni umíme sledovat děj a hodnotit chování postav. Teprve fáze číslo dva ale ukáže, kdo je schopen ze scénáře/textu vytáhnout informace na obohacení své angličtiny.
Nějaká pozitivnější zpráva?
Práce je ulehčená tím, že obsah textu známe. Nyní se můžeme soustředit výhradně na jazyk.
Jak přesně?
To už do značné míry závisí na studentovi. Každému vyhovuje trochu jiný přístup. Některé zásady jsou ale myslím univerzální.
Doporučuju:

pracovat s krátkými (bite-sized) úseky: raději si pětkrát přečtěte stejný odstavec, než jednou celý text
vžít se do role vypravěče: mechanické pročítání textu je k ničemu; je třeba prožívat podobné emoce jako postavy v příběhu
číst minimálně polohlasem: tiché zádumčivé čtení moc nepomáhá, až z hlasitého přednesu na vás vyskočí skutečný obsah
soustředit se na podstatné věci: ie. nikoli na "slovíčka", nýbrž na zvýrazněné obraty, kterým pasívně rozumíte, ale nejste s to je použít
nepodceňujte zdánlivě samozřejmé obraty: právě ty vyžadují nejvíc pozornosti, vše zvýrazněné je zvýrazněné for a reason; ze zkušenosti vím, že čeští studenti mají velké problémy si dotyčné obraty zažít
knihu si přivlastněte, nejde o posvátný artefakt: neposkvrněná, čistotou se blyštící kniha je nanic; pište si do ní, podtrhávejte, zvýrazňujte, dopisujte poznámky
* that being said, se zvýrazňováním opatrně: jednou zvýrazněné nelze odzvýraznit; pokud si podtrhnete kdeco, ztratí se opravdu podstatné věci v záplavě zvýraznění; až se k textu s odstupem několika týdnů/měsíců vrátíte, musí na vás juknout pouze obraty, které dlouhodobě odmítají se uchytit; TIP: nejprve si jen podtrhávejte, až nejvzpurnější obraty zvýrazněte fixou
* speaking of návraty: návraty! they rule!


Rubber, Meet Road

Takže knihu máte před sebou. Co teď?

1. pick a story and read it: prostě si pročtěte jeden celý příběh; prozatím nehleďte na zvýrazněné pasáže, zajímá vás čistě děj, popis postav etc.; cílem je, abyste při následném studiu v každý daný moment přesně věděli, v jakém kontextu je ta či ona věta použita, a nemuseli si jej stále dokola připomínat
* není od věci přečíst si zkraje příběhů víc, tři nebo čtyři a průběžně si je takto nadhánět; abyste se stále neplácali v jednom a tomtéž příběhu

2. pick a paragraph you have read and study your head off: vyberte si některý z příběhů, který už znáte, a pusťte se do seriózního studia; postupujte po malých úsecích, zvládnout tři odstavečky za den je až až
jelikož se vracíte k již přečteným textům, dá se očekávat instinktivní nechuť - tu zaženete with a simple twist: při studiu (na rozdíl od čtení) nepostupujte od začátku ke konci – namísto toho si vyberte zcela namátkový odstavec (další pak zase z jiného přečteného textu), kterému se budete věnovat

Vezměme si jako příklad první příběh z Book of Stories Vol. 1, Sneaking Up On Grandma. Hned zkraje narazíme na následující odstavec:

We snuck up behind her and stood perfectly still, waiting for her to turn around. Once she did we all yelled, “GRANDMA!” and she jumped back, dropping her watering can. She then had to sit for a moment to collect herself. Poor woman probably had a mini-heart attack every time we did it. Anyway, we laughed until our bellies hurt while she told us off for being so sneaky. Then she gave us some cookies that we ate on the stoop. Fifteen minutes later we'd do it all over again. Eventually my parents wised up and sent me to summer camp.

Předpokládejme, že obsah odstavce je vám známý, novou slovní zásobu jste dočerpali v sekci Vocab, nyní je čas soustředit se na opravdu podstatné věci. Ty jsou v textu helpfully podtrženy.

We snuck up behind her and stood perfectly still, waiting for her to turn around. Once she did we all yelled, “GRANDMA!” and she jumped back, dropping her watering can. She then had to sit for a moment to collect herself. Poor woman probably had a mini-heart attack every time we did it. Anyway, we laughed until our bellies hurt while she told us off for being so sneaky. Then she gave us some cookies that we ate on the stoop. Fifteen minutes later we'd do it all over again. Eventually my parents wised up and sent me to summer camp.

U každého zvýrazněného obratu se nyní zastavte a bleskově aplikujte následující trojčlenku: Používám? Co používám? Jak se naučím?

TROJČLENKA

1. Používám tento obrat (tuto gramatiku)?

Pozor, otázka nezní "Rozumím tomuto obratu?" Rozumět, s drobným pošťouchnutím, dovede každý. Od porozumnění k aktivnímu používání je dlouhá a trnitá cesta.

Upřímná odpověď bude znít, more often than not, "Nepoužívám a chci používat."

2. Co používám namísto něj (nesprávně)?

V případě, že daný obrat/gramatiku nepoužíváte, pak buď používáte nějakou mizernou náhražku, nebo máte na tomto místě ve znalostech mezeru.

Namísto "how long have you been sitting" nejspíš říkáte "how long are you sitting." Namísto "I don't blame them" používáte něco ve stylu "it is not a very big surprise for me that they did it." Namísto "Can you believe this?!" se nejspíš uchýlíte k "It is impossible/terrible/incredible in my opinion!" You get the idea.

3. Jak to zařídit, abych je používat začal?

Buďte zcela upřímní: dovedete si představit, že vám za dva tři měsíce daný obrat v potřebnou chvíli automaticky naskočí, třeba ve zcela jiném kontextu? (Because that's what it means to learn something.) Pokud ne, you got your work cut out for you.

Cílem je si daný obrat za každou cenu zažít, cestu si už zvolte sami: asociujte si jej s nesprávným obratem, který jste dosud používali; asociujte si jej s českým překladem; asociujte si jej s pocitem, který jste měli při čtení relevantního odstavce, whatever works.

sneak up – NOPE – very quietly come close – ???
stood perfectly still – NOPE – stayed totally not moving – ???
waited for her to turn – NOPE – waited for her turning – ???
once she did – NOPE – when she turned – ???
dropping her can – NOPE – the can felt/fell down – ???
every time we... – NOPE – every time when we – ???

Další tipy.

Dopisujte si do textu poznámky,tedy pokud na ně najdete místo - případně si stránku ofoťte na větší formát a prostor na poznámky takto uměle vytvořte.

Vstřebání jedné stránky textu zabere až několik hodin učení. Tedy za předpokladu, že se jen nesnažíte si odškrtnout nějakou kolonku.

Průběžně si vybavujte momenty z nastudovaných příběhů = ve sprše, v autobuse, před spaním etc. Kdykoli si nějakou sekvenci (dobře) vybavíte, vryjí se vám potřebné obraty o cosi hlouběji do paměti.

Dotyčné obraty se snažte aplikovat na vlastní osobní/pracovní život. Vymýšlejte si situace, kdy (by) se vám osobně mohly hodit. Ostatně, jaký by jinak mělo smysl se je učit?

Mechanické pročítání je nanic. Pokud jste unaveni nebo vám mozek odmítá brát nové informace, raději nechte učení na jindy.

Do the Teacher Thing.

Představte si, že daný úsek příběhu (ideálně 2-4 odstavce) přednášíte před skupinou studentů. Ti se nudí a očekávají, že je zaujmete a nějakou dobu si udržíte jejich pozornost. Občasné nahlížení do textu se toleruje, upřené zírání do papíru nikoli.

Rock / You / Hard Place: Na jednu stranu byste se neměli otrocky držet tištěného textu (už jen proto, že zní škrobeně), na druhou stranu je nutné, aby zazněly všechny podstatné informace + co nejvíc zvýrazněných obratů

Zkuste sami sebe poslouchat a odtušit, v kterých pasážích třídu začínáte ztrácet: to když na sebe události logicky nenavazují, postavy nejsou dostatečně prokresleny etc.

✖ Pomáhá gestikulace.
✖ Fillers (you know, I mean, well, actually, anyway, uh) jakbysmet.
✖ Při přirozeném přednesu může příběh výrazně nabobtnat (mimo jiné právě díky fillers a různému dovysvětlování) - to je zcela v pořádku.
✖ Následující pokus dopadne líp.

* Just to keep things fun, zkuste občas vyprávět:
-- z pohledu jiné postavy
-- v jiném časovém rámci (aktuálně probíhající děj / predikce vědmy do budoucna / popis filmu etc.)

FUTURE: Those boys are going to sneak up behind you and wait. You'll be watering your plants and when you turn around, they'll yell out…
LIVE, GRANDMA: My wife is watering her plants and she has no idea that our grandson and his friends are about to scare the crap out of her. In fact, they are sneaking in right now...
MOVIE PLOT: So there's this old lady who likes to water her plants. One day her grandson brings a bunch of boys to her place. Their plan is to sneak up behind her and wait for her to turn around so that they can make her jump two feet in the air.
Po převyprávění si danou pasáž znovu projděte: obraty, které vám při vyprávění nenaskočily, volají po zvýšené pozornosti.