Corrections

Přes opakovaný pečlivý proofreading jsem v BoE Vol.1 ještě těsně před tiskem narážel na drobné nedostatky a překlepy (o interpunkci ani nemluvě) a je tudíž pravděpodobné, že některé knihu nadále zamořují. Toto shromaždiště slouží k tomu, abyste si je mohli vyhledat a opravit. Děkuji všem přispěvatelům.

THE ODDS 073
NOTEBOOK
stránka napravo does she speak / talk any foreign languages? -> … TALK má být přeškrtnuto: does she speak / talk any foreign languages?, nemluvě o chybějící kurzívě a celkově rozhozeném formátování všude dokola. ugh.

THE ODDS 014
GROUNDWORK
column 2: modrá věta vedle nadpisu “zaskočen náhlým střetem…”: No else else has to leave. -> No one else has to leave.

THE ODDS 018
GROUNDWORK
column 2: třetí modrá věta: Why is he pointing at at me? -> Why is he pointing at me?

THE ODDS 019
STORYVILLE
čtvrtý odstavec, druhý řádek: …go any further then where I am… -> …go any further than where I am…

THE ODDS 024
STORYVILLE
třetí odstavec, poslední věta: I fought my laziness it because… -> I fought my laziness because…

THE ODDS 036
GROUNDWORK
column 3: první modrá věta: …I had to go back to my my kids who… -> …I had to go back to my kids who…
GROUNDWORK
column 3: pointa k první modré větě: I wasn’t able to stay. -> I wasn’t allowed to stay.

THE ODDS 048
GROUNDWORK
column 2: poslední ze samostatných modrých vět: I saw you drowining but… -> I saw you drowning…

THE ODDS 062
GROUNDWORK
column 1: první věta v posledním odstavci: …shodneme, je čárka po že. -> … shodneme, je čárka před že.

THE ODDS 063
STORYVILLE
28,000 -> … 2,800, obviously

THE ODDS 098
GROUNDWORK
column 2: pointa k poslední modré větě: jak jsem měl vědět -> jak měl vědět (ten chlapec, ne já)

THE ODDS 009
STORYVILLE
úplně poslední věta: …I could to to make… -> …I could do to make…

THE ODDS 053
GROUNDWORK
column 1: v prvním modrém odstavci poslední věta: “yeah, as you as soon and I get a divorce…” správně – as soon as you and I get…

THE ODDS 112
STORYVILLE
“I know there are a few things about me that he doesn’t like (I am not a good housekeeper) and how I look (way overweight) or what kind of mother I am.” -> “I know there are a few things about me that he doesn’t like (I am not a good housekeeper) including how I look (way overweight) and what kind of mother I am.

THE ODDS 001
NOTEBOOK
v prvním sloupečku je v závorce příklad (don’t lie me), který má být přeškrtnutý: don’t lie me

THE ODDS 007
GROUNDWORK column 2
v předposlední modré příkladové větě “Who was the people you was talking to?” má být šktrnuto i was před ‘talking’
GROUNDWORK column 3
‘Father also no.’ – správně ‘Father also no.

THE ODDS 009
GROUNDWORK column 3
modrá příkladová věta “Faye hasn’t…” meeting – správně: meetings (množné číslo) (totéž v apendixu příkladových vět)

INTRO BOOK
page 8
INTRO: druhý odstavec druhý řádek: “…ended up talking to Tom students, …” -> “…ended up talking to Tom’s students, …”

page 10
BEEN THERE, HATED IT: promluva Mary má sahat od “Congratulations…” až po “…Peace Corps”, poslední repliky (počínaje “No, you haven’t”) má naopak pronášet Lisa

Corrections to ???

Na kartě NEZAPOJUJME SE DO TOHO jsou chybně plusové položky u druhé věty

What an awful player, can you believe this?
Správně mají být:
+ what a(n) # he is so terrible player
+ can you believe this? # it is terrible / incredible / etc.
Samotný překlad celé věty je ok.