MIRROR MIRROR

THE POINT: Ozkoušejte si jak dobře vám jde překládání do angličtiny.

TIP: Ke každé kartě se (s odstupem několika dnů) vracejte, dokud nebudete mít jistotu, že všechny věty přeložíte bez problémů (+ správně, že ano). Věty překládejte v namátkovém pořadí.

1. Přečtěte si (namátkově zvolenou) větu, odhlédněte od karty; opakuji: ODHLÉDNĚTE OD KARTY, a překládejte, ideally out loud. Je-li potřeba, podívejte se na nápovědu. Pak další věta. A další. Správné překlady zkontrolujte až poté, co přeložíte všechny tři věty. Opakuji: SPRÁVNÉ-- však vy mi rozumíte.

2. Zkontrolujte správné překlady. Zajděte si do šopy pro provaz.

POZOR: Alternativní překlady nejsou zdaleka tak přesné či kvalitní jako ty hlavní, nenechte se jimi ukolébat. Speciální pozornost pak věnujte BROWNIES – o ty tady jde především, ty musíte trefit všechny.

P.G.

THE POINT: Rodič si ověřuje schopnost svého potomka vládnout angličtinou.

Je třeba, aby rodič sám vládl aspoň základní angličtinou. Je též záhodno, aby se v jeho/její blízkosti nenacházely žádné nože či střelné zbraně.

1. RODIČ vybere kartu a přečte nahlas hovorovou (delší) verzi věty, co možná nejpřirozenější intonací. POTOMEK poslouchá, překládá v hlavě, odkývne.

2. RODIČ přečte hlavní verzi stejné věty, už bez zbytečného balastu. POTOMEK přeloží. RODIČ sdělí potomkovi, že klíčové slovo je zde uvedeno jako no-no a je tedy třeba se mu vyhnout. POTOMEK se opraví. RODIČ významně zvedne obočí. POTOMEK zamumlá něco, co zní jako "Klokot z Tarí" a požádá o nápovědu. RODIČ poskytne nápovědu a čeká. A čeká. POTOMEK nejistým hlasem pronese druhou verzi. RODIČ po nahlédnutí do karty řekne "Přihořívá". Takto pokračujeme až do zdárného konce, ie. do chvíle kdy POTOMEK trefí všechny BROWNIES / zamrzne Peklo.

3. RODIČ + POTOMEK společně prochází BROWNIES s cílem prozřít jejich záludnost.

O.K. CORRAL

THE POINT:Dva lidé na zhruba stejné úrovni angličtiny se testují navzájem.

Ted a Amy se rozhodnou otestovat kdo z nich je na tom s angličtinou lépe / hůř. Každý z nich má jednu kartu, na níž jsou dvě věty česky + překlady dvou vět z karty druhého.

1. Ted se krátce podívá na svou kartu a řekne "Tak já zkusím tu druhou větu". Amy pokývne. Ted pronese něco, co by zdáli mohlo znít jako angličtina. Amy se podívá na svou kartu a zakroutí hlavou. Ted se nafoukne a dí, "No a co jako přesně tam bylo špatně?"

2. Amy má Teda ráda. Proto se neušklíbne, ani nebude protáčet panenky. Namísto toho řekne, "Ale Tede, miláčku, takhle se přece otázky netvoří. Musí tam být ještě jedno speciální slovíčko navíc." Ted se probere a vsune do věty pomocné sloveso.

3. Pak se Amy zeptá, jestli by se Timovi náhodou nehodila nějaká nápověda. Tim si povzdechne, jakože teda jo. Amy se podívá na kartu a řekne, "Trochu to přeháníš s používáním ADVANTAGE, Tede. Co kdybys ADVANTAGE v téhle větě zkusil vynechat, drahý můj?" Tim ADVANTAGE vynechá, načež zbývá opravit již jen tři kruciální chyby.

4. Poté co se Tim konečně dobelhá ke správnému překladu, je na řadě Amy. Svou první větu přeloží napoprvé bezchybně. Tim mrští svou kartou o zeď a nasupeně odkráčí. To je naposled co se Amy a Tim vidí. Zaplaťpámbů za to, Amy, ty máš na víc. Jednou si najdeš pořádného chlapa a za to můžeš poděkovat překladovým kartám.

RAPID FIRE

THE POINT: Chcete se nechat otestovat na bleskový překlad pěti krátkých, na sebe navazujících vět. Simultánní tlumočení LITE, jinými slovy. Very lite, abychom si nedělali zbytečné iluze.

John svou angličtinu rád vystavuje na odiv. Jako objekt naparování se mu v danou chvíli bez vlastního přičinění nabízí ubohá Mary. Té John namátkově vybere kartu s pěti krátkými větami v češtině a jejich správnými překlady. Mary se v následujících minutách bude královsky bavit. John ve stejném období královsky splaskne.

1. MARY pomalu přečte všech pět vět, s krátkými pomlkami. John si průběžně tiše překládá a přitom se střídavě či simultánně mračí, kroutí, pokyvuje, funí, zatíná pěsti, zírá z okna a mne si oči.

2. Pak se jde na věc. MARY přečte první větu. JOHN ji přeloží. MARY nehne ani brvou, přestože Johnův překlad z něj činí kandidáta na okamžitou reinkarnaci a přejde k druhé větě. Takto projdou všech pět vět.

3. MARY znovu přečte první větu. JOHN si tentokrát dá s překladem trochu načas, ne že by to pomohlo. Mary jej následně jemně dovede ke správné verzi, a to třeba následovně: Možná by šlo použít i lepší sloveso než THINK, Johne. / Co takhle začít slovem THAT? / Co máš pořád s tím IN MY OPINION? / Ano, jistě, to by asi šlo, akorát že spojení "už hodinu" volá po trochu jiném času.