BBoID: More Questions, As They Come Up

Jaký je smysl Overflow?

Jeden možný pohled na Overflow je jako na odpadiště příkladových vět, které se nevešly na hlavní stránku. Tento pohled je mylný. Overflow hraje v ekosystému BBoID zásadní roli — každý idiom totiž představuje v několika odlišných významových situacích, z nichž každá volá po jiném překladu. Nebýt Overflow, mohli byste nabýt dojmu, že každý idiom se používá jen v jednom typu vět.

Mezi dvěma sloupci anglických vět se vine stužka českých překladů. Na těch se můžete jednak testovat, což nedoporučuju (disconnect mezi “podívám se na anglickou větu a všechno je mi jasné” a “podívám se na český překlad a zatmí se mi před očima” je až srdcervoucí) nebo je můžete vnímat jako ilustraci toho, kde všude lze daný idiom použít, v kolika různých situacích jej lze nasadit, kolik českých ekvivalentů má.

Do Overflow vstoupíte s dojmem, že ten či onen idiom znáte, protože jste si jej spojili s nějakým českým překladem. Zde zjistíte, že jej lze použít i v situacích, kdy by to jeden vůbec nečekal. První dojem je samozřejmě lehce depresívní — rozostřené možnosti překladu nejsou něco, co by člověka úplně rozveselilo. Overflow vám nicméně pomůže vnímat idiomy situačně, a to se určitě hodí.

Našla jsem v Overflow hezký český překlad, který není uveden na hlavní stránce dotyčného idiomu. What gives?

Stává se to. V takovém případě jde prostě o překlad, který mě v první fázi nenapadl — osvítilo mě až při sestavování Overflow, a pak už jsem se nějak nedokopal k tomu tento nový překlad zpětně vmáčknout do hlavní stránky. (Velký problém v tom ale nevidím, dopsat si jej na hlavní stránku můžete vždycky.)

Jaký je smysl spinoffs? Podle čeho jsi je vybíral?

Náměty pro spinoffs (ony 3 - 4 doprovodné věty pod hlavním příkladem) jsem získal tak, že jsem si se seznamem všech idiomů sedl na zahradu a ke každému připsal obraty, které se mi v souvislosti s ním automaticky vybavily, souvislosti, které mi dodnes pomáhají si tento idiom pamatovat a v případě potřeby použít. Stejně tak by mohly pomoct i vám.

Spinoffs jsou pro mě jedním z úhelných kamenů tohoto projektu, zásadní přidanou hodnotou. Většina má podobný význam jako spřízněný idiom (strike a chord / touch a nerve), semtam ale situace naopak volala po významu opačném (throw sb under the bus / go to bat for sb) případně po podobně vypadajícím idiomu se zcela odlišným významem (pull the plug / pull the trigger)


Některé idiomy se mi jeví až samozřejmými.

Byly-li by, nebyly by tu.

Hm?

Vím, co máš na mysli. Idiomy typu CONNECT THE DOTS buď máme i v češtině (případně nám češtinu prostřednictvím mladé generace plíživě infiltrují) nebo jsou relativně snadné na pochopení. (Zrovna koncept propojení teček za účelem pochopení je poměrně univerzální.)

Nicméně: přijít na stránku s CONNECT THE DOTS a říct si, “Jo, connect the dots, to znám, pojďme dál,” by bylo nemoudré, až blbé. Rozumět není znát. Napadlo by tě použít CONNECT THE DOTS pro české “vůbec nám to nedocvaklo” nebo “tahle souvislost mu unikla” nebo “všechno mi tím do sebe zapadlo”? Pokud ano, beru svou námitku zpět.

Budiž. Našlo by se ještě pár podobných příkladů?

Ale jistě. Stejně tak neznáš ROCKET SCIENCE, pokud si jej nespojuješ i s českými to není žádná věda / nic extra složitého / to přece zvládneš / to by zvládl každý.

Stejně tak neznáš MISS THE BOAT, pokud si jej nespojuješ i s českými to nám nějak uteklo / to jste nějak nestihli / zase přišli s křížkem po funuse.

Stejně tak neznáš PULL STRINGS, pokud si jej nespojuješ i s českými věděl, jak to zařídit / obejde pár známých a … / přes známé zařídila, aby...

Stejně tak neznáš A BROKEN RECORD, pokud si jej nespojuješ i s českými vím, že se opakuju / ty jsi jak kolovrátek / to je pořád dokola to samé.

A tak.

Platí to i naopak? Můžu každé “to přece zvládneš” přeložit pomocí “rocket science”?

Nemůžeš.

Tož to teda fakt nevím. To teda fakt jako nechápu. Tomu teda jako opravdu nerozumím.

Nádech. Výdech.

Už dobré. Pokračuj.

Všeobecně bych řekl, že... ok, I’m about to make a very important point here.

Hořím nedočkavostí.

… že sázím na váš úsudek a zdravý rozum. Platí to v této knize, platí to v každém jiném projektu, o který jsem se kdy otřel. Nejste-li ochotni a schopni si některé věci dohledat či domyslet, pak jste zde na špatné adrese.

Zkus být konkrétnější.

V knize tohoto typu a rozsahu nejde podchytit každou odchylku, vysvětlit každou souvislost. Bylo by to na úkor přehlednosti — nemluvě o tom, že by se tím tento tisícistránkový svazeček obsahově ztrojnásobil a to nechcete ani vy a já už tuplem ne. Výše řečené nicméně není důvodem k panice. Worst case scenario vám devět desetin informací proteče mezi prsty. Big deal. I tak se toho naučíte strašně moc.

Poprosil bych též o zvýšenou úroveň tolerance co se spellingu týče. Angličtina nemá žádný ústřední orgán (Slovník spisovné angličtiny), který by stanovil, jak se přesně má spelovat například backburner. Je to backburner, nebo back-burner, nebo back burner? Kdo to rozsoudí? Já to rozhodně nebudu. U slov typu backburner / rulebook / no-brainer / ID-ing se zde pokusím v příkladech uvést všechny varianty, dál se v tom ale nimrat nebudu.

U mnohých idiomů existuje víc variant. Třeba TAKE IT DOWN A NOTCH se ve stejném významu používá i s celou řadou jiných sloves, od BRING přes DIAL až po KNOCK. Nechtěje věci komplikovat a design knihy dále zahlcovat, dovolil jsem si předpokládat, že pokud v příkladech narazíte na všechny varianty výše zmíněného DOWN A NOTCH, řeknete si, “Inu, asi to má víc variant,” a nezačnete hned plašit, že co toto jako má znamenat, když nahoře je jasně napsané TAKE IT DOWN A NOTCH a tady je najednou jakési DIAL nebo co.


Mám se idiomy učit prostřednictvím českých překladů nebo spíše z kontextu anglických vět?

Dobrý dotaz. Whatever works for you, I guess. Někteří z vás se budou orientovat a učit hlavně podle českých překladů. Jiným bude stačit, když idiom uvidí v akci (tedy v anglickém příkladu) — češtinu nepotřebují nebo jim přímo překáží. Snažím se vyjít vstříc oběma typům studentů, s rizikem toho, že si znepřátelím všechny.

Učím angličtinu a mám poměrně zdatné studenty. Pletu se moc, když tuto knihu vnímám mimo jiné jako olbřímí repozitář minipříběhů, díky němuž už nikdy v životě nebudu muset hledat jediný text do hodin?

Ne.

Tak to je škoda.

Míněno “Ne, nepleteš.” Je to přesně tak.

Áááá. Tak to je super.


Odkud všechny ty příklady pochází? To si je vymýšlíš?

I wish. Má představivost setrvává na bodě nula jen proto, že od bodu nula se těžko odráží níž. Mám-li nějakou přednost, something I bring to the table, je to spíše schopnost vyhmátnout příklad, který vás osloví (vychází z reálné životní situace, zahraje na tu či onu strunu, není to “It is a big rabbit hole so I don’t like it”) a dobrousit jej do stavu, kdy na ploše několika málo řádků vznikne minipříběh, s nímž večer budete usínat.

Neodpověděls na otázku. Odkud ty příklady bereš?

Něco odsud, něco odjinud. Snažím se neomezovat na jeden typ angličtiny, chci pokrýt co nejvíc oblastí běžného lidského života—pracovní prostředí, radosti a strasti partnerského spolunažívání, finanční záležitosti, zdravotní problémy a tak. Extrémním dramatům typu vražd se vyhýbám — jsem si vědom toho, jakým appealem disponují, vím ale také, že v běžné konverzaci není tato slovní zásoba příliš využitelná. (Hezké příklady nabízí třeba sportovní nebo soudní prostředí, i tam se ale omezuju na příklady s široce využitelnou slovní zásobou.)

V těch příkladech je hodně negativity. Nebo se mi to zdá?

No jo, no. Nezdá. If it bleeds, it leads. To se těžko přebíjí. Chtěl jsem do nich vměstnat víc pozitivity, fakt jo, ale všechno pak znělo jako motivační proslov. To nechcete.

Co všechny příklady spojuje?

Jedno kritérium, které musí splňovat každý příklad, je přirozenost. Přirozená angličtina, effortlessly natural English, se nedefinuje snadno. V podstatě ve vás ale má vyvolat pocit, “No to je krásně řečeno. Co já bych za to dala, kdybych něco podobného dokázala stvořit.”

Šroubované překlady z češtiny nezní přirozeně nikdy, ani když použijete ta úplně úplně nejsprávnější slova. Angličtina skládá věty od základu jinak, na to se zvyká těžko. Pokud si tuto dovednost chcete osvojit, musíte se v přirozené angličtině dlouhodobě marinovat. Tato kniha by vám to měla umožnit — tedy aspoň do určité míry, I’m not a miracle worker.

Příklady toho mají na bedrech naloženo hodně. Na jednu stranu nesmí být moc krátké, anžto by nebyly dostatečně vypovídající (Co si tak odnesete z věty “Cut me some slack, I’m tired!”? Prd.). Zároveň ale nesmí být ani moc dlouhé. Pak by rozbředly, idiom by se v nich ztrácel, a přišly by o hlavní selling point, totiž zapamatovatelnost jako celek.

V ideálním světě by každý příklad fungoval jako self-contained minipříběh, bez nutnosti jakýchkoli dalších vysvětlivek. Na ploše čtyř krátkých řádků nelze ovšem dost dobře rozehrát Smrt obchodního cestujícího. Mnoho věcí zůstává nedořečených a je třeba si je dokreslit v hlavě.

Výsledkem je soubor lehce nastřelených vignettes, které po vás vyžadují schopnost si občas něco domyslet. A pak také nepanikařit, když po prvním přečtení netušíte, která bije. (Vnímejte tuto náročnost jako plus. Vede-li k pochopení nějakého příkladu desetinásobné čtení a hluboké zamyšlení, nejspíš se přitom i něco naučíte.)

Může se samozřejmě stát, že si nějaký příběh vyložíte úplně špatně, domyslíte si nesprávný kontext, vaše vlastní životní zkušenosti vás dovedou k mylným závěrům. No. A. Co. Z hlediska přínosu pro vaši angličtinu je to úplně šumák.

Druhá throughline, která spojuje vše — idiomy i spřízněné obraty — je mé přesvědčení (které se nikdy nemýlí), že většina z vás je buď nezná a měla by znát / nebo je nepoužívá, ačkoli je pasívně zná / a nepoužívá je zčásti proto, že si je nespojuje se všemi možnými českými překlady. (“You’re like a broken record” je i české “ty furt dokola meleš to svoje” nebo “pokolikáté už to říkáš?” nebo “ano, to už jsem od tebe slyšel stokrát.”)

Co samotný výběr idiomů? Podle čeho jsi sem tento zařadil a jiný zase ne? Mně třeba wishy-washy jako idiom nepřipadá, ani DOA nebo 101, a on a whim ostatně taky ne.

Rozumím problému. Některé idiomy jsou čistokrevné. Jiné jsou spíš idiom-adjacent, třeba ty, které zmiňuješ. Ty druhé prošly sítem (made the cut) převážně proto, že na sebe vážou cluster dalších užitečných obratů a takhle jsem to sfouknul v jednom. (DOA mi umožní uvést zkratky jako MIA nebo AWOL, on a whim zase as a lark nebo on a dare.)


Najdu zde všechny možné překlady dotyčného idiomu do češtiny?

Skoro. Najdete zde překlady, které na světlo boží z posledních sil vytáhla má rychle vyhasínající hlava. Určitě si za nimi stojím, ale musím zmínit dvě caveats: a) překlady vychází z mé, možná ne zcela standardní, češtiny, your mileage may vary; b) leckterý šikovný překlad jsem určitě nepodchytil, ty bude třeba si do knihy dopsat.

Proč není zvýrazněn každý zajímavý obrat v každém jednotlivém příkladu?

Protože by byl zvýrazněn každý obrat v každém jednotlivém příkladu. Příklady jsou fakt nabušené (he said, patting himself on the back) a hluchých míst je v nich pramálo. Kdybych všechno podtrhal nebo zvýraznil, kniha by se stala totálně nepřehlednou.

Našel jsem jiné řešení: s každým sešitem budu na webu postupně vystavovat seznam všech zajímavých úseků, k nimž si budete moci dopsat české překlady (pokusím se i v tomto směru poskytnout nápovědu). Ideálně tak vznikne svébytná kniha nesoucí váš vlastní rukopis, obrazně i doslova. (Uvidíme, jak dlouho mi to vydrží — výsledkem by totiž byla cca tisícistránková publikace.)

STÍŽNOSTI

Dlouhodobí čtenáři mých knih tuší, že při procházení BBoID narazí na pasáže, kdy bude potřeba se zhluboka nadechnout a moc se nevzrušovat. U nových čtenářů si tím úplně jist nejsem — dnešní doba přeje permanentně rozčileným. Takže preventivně:

1. Když na stránkách Overflow narazíte mezi českými překlady na spojení “echt wasabi”, zkuste nevyletět jak čertík z krabičky: “TO MÁM JAKO VĚDĚT, JAK SE ŘEKNE ECHT WASABI???!!!! CO JE TO ZA BLBOST?!!!!”.

Klid. Podívejte se na celou větu v anglickém originále, odpusťte krapet páry, a řekněte si: a) No jo, takhle to vlastně dává smysl; b) Autor měl těžký den a potřeboval se odreagovat, přejme mu to.

2. Idiomatická čeština a angličtina si každá jedou po vlastní linii. Nezřídka nastane situace, kdy se ten či onen anglický idiom v závislosti na kontextu překládá třeba pěti různými způsoby.

Popsaný rozpor nejvíc vyvstane na stránkách Overflow. Nějaké české spojení (nechali nás v tom) se na listu X pojí s idiomem A (they left us hanging, případně they hung us out to dry), nicméně o pár stránek dál se tentýž český obrat pojí s úplně jiným anglickým idiomem (and we had to pick up the slack).

(České překlady jsou na stránkách Overflow vytrženy z kontextu, proto si je těžko spojujeme se správným anglickým obratem — kdyby byly obklopeny zbytkem české věty, bylo by nám ihned jasné, co přesně popisují a proč se ve dvou různých kontextech překládají dvěmi různými způsoby.)